Владислав Вікторович Шляхов

Доктор технічних наук, професор кафедри вищої математики (ВМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Владислав Вікторович Шляхов

+38 (057) 702-13- 72
vladyslav.shliakhov@nure.ua
ORCID iD: 0000-0003-1098-0316

Освіта

1979 р. – закінчив механіко-математичний факультет Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова.
У 1980 р. вступив до аспірантури Харківського інституту радіоелектроніки.
1984 р. – кандидат технічних наук; тема дисертації «Математичні моделі лінійних процесів рецесії та їхні технічні додатки».
У 2010 р. захистив докторську дисертацію на тему «Мультиалгебраїчні системи в моделюванні процесів факторизації».

Наукова робота

Основний науковий напрямок і отримані результати належать до математичного моделювання різних технічних систем, особливо сенсорних.
Останнім часом тривають дослідження в галузі алгебраїчних структур. Вивчається певний тип цих структур, так звані, мультиалгебраїчні системи та можливості їх застосування в задачах класифікації, розпізнавання образів, грануляції й деяких інших напрямках теорії штучного інтелекту.


Публікації та патенти

Список публікацій містить 1 монографію й понад 70 статей та тез доповідей на конференціях.