Владислав Вікторович Шляхов

доктор технічних наук, професор кафедри вищої математики (ВМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Владислав Вікторович Шляхов

+38 057 702-13-72

hm@kture.kharkov.ua

Освіта

У 1979 році закінчив механіко-математичний факультет Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова.

У 1980 році вступив до аспірантури Харківського інституту радіоелектроніки.

1984 р. – кандидат технічних наук; тема дисертації – «Математические модели линейных процессов рецессии и их технические приложения».

У 2010 році захистив докторську дисертацію на тему «Мультиалгебраические системы в моделировании процессов факторизации».

Наукова робота

Головний науковий напрямок і отримані результати належать до математичного моделювання різних технічних систем, особливо сенсорних. Останнім часом проводяться дослідження в галузі алгебри структур. Вивчається певний тип цих структур, так звані, мультиалгебраїчні системи та можливості їх застосування в задачах класифікації, розпізнавання образів, грануляції та деяких інших напрямах теорії штучного інтелекту.


Публікації та патенти

Список публікацій містить 1 монографію і понад 70 статей і тез доповідей на конференціях.