Володимир Олексійович Дорошенко

доктор фізико-математичних наук, професор кафедри вищої математики Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), декан факультету прикладної математики та менеджменту (ПММ), IEEE Antennas and Propagation Society Senior, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки.
Володимир Олексійович Дорошенко

+38 (057) 702-13-35

vlad_a_doroshenko@mail.ru

Інші відомості

Народився 24 грудня 1954 року. Захоплення: бальні танці, ковзани, стрільба, театр, музика, живопис.

Нагороди та премії

Дипломант обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» 2000/2001 навчального року, переможець конкурсу ХТУРЕ кращого за професією в 1997/1998 н. р.; переможець конкурсу «ХНУРЕ – Кращі за фахом» у 2003/2004 н.р. Почесна грамота МОН України, 2007. Диплом IEEE Antennas and Propagation Society за кращу публікацію, 2008. Відмінник освіти України, 2009.

Освіта

1977 р. – математик, Харківський державний університет ім. О.М. Горького (нині – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна), механіко-математичний факультет; тема дипломної роботи – «Розсіювання електромагнітних хвиль на стрічці, розташованої над діелектричним напівпростором».

1989 р. – кандидат фізико-математичних наук, Харківський державний університет, спеціальність: 01.04.05 – радіофізика, включаючи квантову радіофізику. Тема дисертації – «Розсіювання електромагнітних хвиль конічними і біконічними поверхнями спеціального типу». 

1991 р. – старший викладач кафедри вищої математики ХІРЕ. 

1990 р. – старший науковий співробітник Українського НДІ природних газів. 

1977-1989 рр. – інженер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник Інституту радіофізики та електроніки (ІРЕ) АН УРСР (зараз – ІРЕ НАН України).

1993 р. – Доцент кафедри вищої математики ХІРЕ. 

2006 р. – доктор фізико-математичних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність: 01.04.05 – радіофізика; тема дисертації – «Теорія дифракції електромагнітних хвиль на неоднорідних конічних структурах».

2006 – професор кафедри вищої математики ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: аналітична геометрія і лінійна алгебра, математичний аналіз, вища математика, вища математика для економістів (читалися також і англійською мовою).

Наукова робота

Наукові інтереси: математична фізика, математичне моделювання та обчислювальні методи, електродинаміка, теорія антен.

Наукові досягнення:  методи та підходи  дослідження  задач дифракції монохроматичних хвиль на незамкнутих як ідеально провідних, так і неідеально провідних конічних поверхнях, методи і підходи математичного моделювання процесів імпульсного збудження складних конічних структур, теорія дифракції хвиль на неоднорідних  конічних структурах.
Підготовка кадрів вищої кваліфікації за спеціальностями: 01.04.03 – радіофізика, 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Громадська та міжнародна діяльність

Член спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій: математичне моделювання та обчислювальн методи. Є членом редколегії від України журналу прикладного електромагнетизму (Journal of Applied Electromagnetism), який видається в Афінському національному університеті (Греція). Член IEEE Antennas and Propagation наукового товариства в Україні, українська секція (Senior member).


Публікації та патенти

170 публікацій (вітчизняних і зарубіжних видань). Серед них:

  1. Дорошенко В.А., Кравченко В.Ф. Дифракція електромагнітних хвиль на незамкнутих конічних структурах. Монографія. Москва: Физматлит, 2009. 272с. 
  2. Doroshenko V.A.,  Sakhnenko N.K., Nerukh A.G. Introduction to Mathematical Analysis and Differential Calculus of one-variable functions.  Guidebook. Kharkiv: KHNURE.2007. P.188. 
  3. Елементи віщої математики для підготовчих відділень. Навчальний посібник / В.В. Семенець, В.О.Дорошенко, Г.В. Сова. Харків: ХНУРЕ, 2010. 400с. 
  4. Doroshenko V.A.,  Pudy  A.E.,  Nerukh A.G., V.V. Yukht  Higher Mathematics. Linear Algebra and Analytical Geomrtey.  Guidebook.Kharkov: KHNURE. 2011. P.244. 
  5. Doroshenko V.A., A.E. Pudy,Nerukh A.G., V.V. Yukht. Higher Mathematics. Differential Calculus of Functions of One Variable Guidebook. Kharkov: KHNURE.2011. P.272.