Ольга Олександрівна Ремаєва

кандидат технічних наук, доцент кафедри вищої математики (ВМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Ольга Олександрівна Ремаєва

+38 057 702-13-72

hm@kture.kharkov.ua

Нагороди та премії

У 1998 р. була нагороджена дипломом першого ступеня в конкурсі на кращого фахівця ХДТУРЕ

Освіта

У 1984 р. закінчила радіофізичний факультет Харківського державного університету ім. О.М.Горького за фахом радіофізика і електроніка.

Після закінчення університету працювала інженером у Харківському державному науково-дослідному інституті метрології.

У 1986 р. переведена в інститут кріобіології і кріомедицини АН УРСР, де підготувала дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук і захистила її в 1991 р.

З 1993 р. в Харківському національному університеті радіоелектроніки. У 2001 р. присвоєне вчене звання доцента.

Навчальна робота

Читає лекції і веде практичні заняття з вищої математики на факультеті РТ, напрями РТ і СТЗІ.

Наукова робота

Науковими інтересами Ремаевой О.А. є фізико-математичні задачі розповсюдження електромагнітних хвиль в неоднорідній діспергируючій атмосфері Землі, розв’язання яких спрямоване на визначення атмосферних поправок до результатів вимірювань в сфері космічної геодезії і навігації (зокрема до результатів вимірювань засобами GPS, ГЛОНАСС і які створюються тепер Європейським співтовариством системи Galileo). Займається розробкою алгоритмів і програмного забезпечення для розв’язання задач прикладного характеру в галузі радіофізики і суміжних галузях.

Громадська та міжнародна діяльність

Вчений секретар кафедри вищої математики. Вчений секретар науково-методичної секції «Комп’ютерні системи, мережі та інформаційні технології» науково-методичної ради ХНУРЕ.


Публікації та патенти

Автор понад 30 наукових і науково-педагогічних робіт, серед яких:

  1. Ремаев.Е.В., Ремаева О.А., Снурникова Г.К. Исследование совместного влияния тропосферы и ионосферы Земли на точность определения поправок к результатам GPS измерений. Радиотехника. Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. 2005. Вып. 143. с.93-97.
  2. Olga Remaeva, Olga Kozina, Veronika Lachenova, Tatiana Remaeva, Elena Visotskaya. Statistical modeling of spread of optical fields in firs.//International Book Series “INFORMATION SCIENCE & COMPUTING”, № 15. Supplement to the International Journal “Information technologies and knowledge”, Vol. 3, FOI ITHEA, Sofia, Bulgaria, 2009. – P. 155-160.
  3. Кравченко Н.И., Ремаева О.А., Ремаев Е.В., Тараканов Б.И. Автоматизация государственных первичных эталонов единицы объемной активности альфа-, бета-излучающих аэрозолей. Наукові праці VI Міжнародної науково-технічної конференції «Метрологія та вимірювальна техніка» («Метрологія-2008»), т.2, Харків: ННЦ «Інститут метрології», 2008р.– с.257-260.
  4. Клімова Н.П., Ремаєва О.О. Запитання до комп'ютерного тестування з вищої математики. Харків: ХНУРЕ, 2007.- 116 с.
  5. Клімова Н.П., Нерух О.Г., Ремаєва О.О. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Тексти лекцій. Тести. Індивідуальні завдання.: Навч. посібник. Харків: ХНУРЕ, 2010. –264 с.