Олеся Анатоліївна Боцюра

Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри вищої математики (ВМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олеся Анатоліївна Боцюра

+38 (057) 702-13-72

olesia.botsiura@nure.ua

ORCID iD: 0000-0001-9063-9657

Освіта

1991 р. – закінчила з відзнакою фізико-математичний факультет Харківського державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю математика.
1993 р. – викладач кафедри прикладної математики Харківського національного університету внутрішніх справ.
2004 р. – старший викладач кафедри прикладної математики Харківського національного університету внутрішніх справ.
З 2014 р. – навчання в аспірантурі, , готує дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
2015 р. – асистент кафедри вищої математики Харківського національного університету радіоелектроніки.
З 2017 року – старший викладач кафедри вищої математики.

Навчальна робота

Веде практичні заняття з курсу вищої математики на факультетах КІУ, АКТ.

Наукова робота

Наукові інтереси: математична освіта студентів ВНЗ, байєсівський підхід до оцінювання невизначеностей вимірювань.


Публікації та патенти
  1. Боцюра О.А. Застосування методу кінцевих прирощень для оцінювання результатів непрямих вимірювань // Стандартизація, сертифікація, якість. – 1. – 2017. – С. 57-65.
  2. Боцюра О.А., Захаров И.П. Сравнительный анализ различных способов вычисления коэффициента охвата при байесовском подходе к оцениванию неопределенности измерений //Системи обробки інформації, 2016, вип. 6(143), с. 20 – 24.
  3. Боцюра О.А., Захаров И.П. Анализ подходов к оцениванию вкладов неопределенностей входных величин в неопределенность измеряемой величины // Метрология и приборостроение (БелГИМ), 2016, №3, с. 22-27.
  4. Боцюра О.А., Захаров И.П. Влияние закона распределения показаний средств измерений на точность оценок неопределённости измерений // Метрология (Россия), 2016, №3, с. 12-18.
  5. Боцюра О.А., Захаров И.П. Пути совершенствования руководств по выражению неопределенности измерений // Сборник докладов XХVI науч. Симпозиума, 7-11 сентября 2016 г., Созопол, Болгария, с.79−84.