Олеся Анатоліївна Боцюра

асистент
Олеся Анатоліївна Боцюра

Освіта

У 1991 р. закінчила з відзнакою фізико-математичний факультет Харківського державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю математика.
З 1993 р. по 2004 р. – викладач кафедри прикладної математики Харківського національного університету внутрішніх справ.
З 2004 р. по 2014 р. – старший викладач кафедри прикладної математики Харківського національного університету внутрішніх справ.
З 2014 року навчається в аспірантурі та працює над дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
З 2015 р. – асистент кафедри вищої математики Харківського національного університету радіоелектроніки.

Навчальна робота

Веде практичні заняття з курсу вищої математики на факультетах КІУ, АКТ.

Наукова робота

Наукові інтереси: математична освіта студентів ВНЗ, байєсівський підхід до оцінювання невизначеностей вимірювань


Публікації та патенти
  • Боцюра О.А., Жарко Ю.Г., Захаров И.П. Оценивание неопределенности измерений максимального наблюдаемого значения параметра испытаний // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2015. Вип. 2 (127), С. 21 – 24.
  • Боцюра О.А., Захаров И.П. Особенности оценивания неопределенности измерений типа А на основе Байесовского подхода // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2015. Вип. 6 (131), С. 17 – 20.
  • Боцюра О.А. Сутність професійно - математичної компетенції студентів ВНЗ //Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. зб. наук. пр. – Запоріжжя – 2005. - № 34. – С. 269-273.
  • Боцюра О.А. Питання формування готовності курсантів ВНЗ до самоосвітньої діяльності //Збірник «Психологічні науки: проблеми і здобутки» - Додаток 1 №2, том V (30), -2011. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». с.43-49.