Олександр Георгійович Нерух

Доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики (ВМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олександр Георгійович Нерух

+38 (057) 702-13-72
oleksandr.nerukh@nure.ua
ORCID iD: 0000-0003-0934-2237
Scopus: 7003848906

Освіта

1968 р. – закінчив радіофізичний факультет Харківського державного університету ім. О.М. Горького за спеціальністю радіофізика.
У 1971 р. вступив до аспірантури ХДУ, де успішно підготував і захистив у 1975 р. дисертацію «Розсіювання радіохвиль на рухомих об’єктах» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.
З 1977 р. працює в Харківському національному університеті радіоелектроніки.
Обіймав посади старшого викладача, з 1982 року – доцента, з 1993 року – професора, а з 1994 року – завідувач кафедри вищої математики.
У 1991 році захистив дисертацію на тему «Еволюційний підхід у нестаціонарних електродинамічних задачах» на ступінь доктора фізико-математичних наук.
У 2001-2003 рр. працював як Visiting professor в університеті Ноттінгема, Англія.

Наукова робота

Головна наукова активність і отримані результати належать до еволюційного підходу в розв’язанні 2- і 3-мірних початково-крайових електродинамічних задач. Він заснований на інтегральних рівняннях Вольтерра й використовується для розв’язання нестаціонарних електродинамічних задач із залежними від часу властивостями середовища і рухомими межами.
Останнім часом, разом з групою молодих співробітників, тривають дослідження перетворення електромагнітних імпульсів у таких середовищах, включаючи й оцінку складності перетворення. Спеціальний інтерес спрямований на нестаціонарні явища в діелектричних хвилеводах і резонаторах.

Громадська та міжнародна діяльність

1993 р. – грант Міжнародного фонду Сороса;
1996 р. – Soros Associate Professor at Soros Science Education Program of International Renaissance Foundation;
1998 р. – IEEE East Ukraine Joint Chapter;
1998 р. – біографія О.Неруха включена до 16-го видання Who’s Who in the World;
2001, 2003, 2006, 2007 рр. – Visiting Professor at the University of Nottingham, UK


Публікації та патенти
  1. A. Nerukh, D. Zolotariov, O. Kuryzheva, T. Benson, Dynamics of Decelerating Pulses at a Dielectric Layer, Optical and Quantum Electronics, 48(2), 1-9, 2016, DOI 10.1007/s11082-016-0386-4.
  2. Бутенко Н.С., Нерух О.Г., Ружицька Н.М., Стогній Н.П. Матеріали до самостійної роботи студентів з вищої математики Ч.2. Диференціальне і інтегральне числення функцій однієї змінної.: Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2016.– 220 c.
  3. Бутенко Н.С., Нерух О.Г., Ружицька Н.М., Стогній Н.П. Матеріали до самостійної роботи студентів з вищої математики Ч.3. Диференціальне і інтегральне числення функцій багатьох змінних.: Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2016.– 140 c.
  4. Н.П. Клімова, О.Г. Нерух, О.О. Ремаєва. Диференціальне числення функцій однієї змінної. Тексти лекцій. Комп'ютерні тести. Індивідуальні завдання.: Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2016. –254 с.
  5. O. Kuryzheva, A. Nerukh and T. Benson, Resonances excited by an Airy pulse in a dielectric layer, OWTNM 2016, XXIV International Workshop on Optical Wave & Waveguide Theory and Numerical Modelling, 20-21 May 2016, Warsaw, Poland, 1p.
  6. Kuryzeva O.V., Nerukh A.G., Evolution of an Airy pulse energy flow induced by a dielectric plane boundary, 7 th Intern. Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers, CAOL*2016, 12-15 Sept, 2016, Odessa, Ukraine.