Наталія Павлівна Клімова

Кандидат технічних наук, професор кафедри вищої математики (ВМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Наталія Павлівна Клімова

+38 (057) 702-13- 72
nataliia.klimova@nure.ua
ORCID iD: 0000-0003-0999-1683

Освіта

Закінчила факультет прикладної математики та механіки Ташкентського державного університету за спеціальністю прикладна математика, кваліфікація – математик.
1984 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки. З 2007 р. професор кафедри вищої математики Харківського національного університету радіоелектроніки.

Навчальна робота

Читає лекції та веде практичні заняття з вищої математики на факультеті КІУ, напрямок КІ.

Наукова робота

Наукові інтереси: математична освіта, рішення хвильових рівнянь в тривимірних сферах з конічною геометрією.
Має понад 40 науково-методичних робіт, у тому числі навчальних посібників з грифом МОН України.

Громадська та міжнародна діяльність

Член ради факультету ІТМ, відповідальна на кафедрі за створенню тестових завдань.

Нагороди та премії

Отримувала другі місця в конкурсі на кращого фахівця Харківського національного університету радіоелектроніки в 1998/1999 і 2004/2005 н. р.
Нагороджена Почесною грамотою МОН України в 2003 році.


Публікації та патенти

1. Клімова Н.П., Нерух О.Г., Ремаєва О.О. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Тексти лекцій. Тести. Індивідуальні завдання: навч. посібник. –Харків: Компанія СМІТ, 2012. – 318 с.
2. Клімова Н.П., Нерух О.Г., Ремаєва О.О. Інтегральне числення функцій однієї змінної. Конспект лекцій. Комп'ютерні тести. Індивідуальні завдання.: Навч. Посібник. –Харків: ХНУРЕ, 2012. – 280с.
3. Клімова Н.П., Ремаєва О.О. Основні теоретичні відомості з курсу вищої математики. Тести.: Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2013. – 452 с.
4. Клімова Н.П., Нерух О.Г., Ремаєва О.О. Диференціальне числення функцій однієї змінної. Тексти лекцій. Комп'ютерні тести. Індивідуальні завдання.: Навч. посібник. –Харків: ХНУРЕ, 2016. – 256 с.
5. В.А. Дорошенко, С.Н. Иевлева, Н.П. Климова, А.С. Нечипоренко, А.А. Стрельницкий. Решение модельной задачи возбуждения нагруженной конической
щелевой антенны методом сингулярных интегральных уравнений. Радиотехника. Всеукраинский межведомственный научно- технический сборник, выпуск 185, Харків, ХНУРЕ, 2016, с. 45-53.