Надія Петрівна Стогній

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики (ВМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Надія Петрівна Стогній

+38 (057) 702-13-35

nadiia.stohnii@nure.ua

ORCID iD: 0000-0001-6470-0717
Scopus: 55263234200

Громадська та міжнародна діяльність

Член IEEE з квітня 2011 р., № 91262229;
член SPIE з жовтня 2014 р., № 3651577.
Скарбник українського відділення IEEE AP/MTT/ED/AES/GRS/NPS, 2015.

Освіта

2010 р. – закінчила з відзнакою фізико-математичний факультет Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, кваліфікація – викладач математики. Тема магістерської роботи «Неоднорідні задачі параболічного типу для кола та кільця».
2010-2013 рр. – аспірант кафедри ВМ ХНУРЕ, спеціальність 01.04.03. – радіофізика.
2014 г. – кандидат фізико-математичних наук, дисертація з радіофізики в ХНУРЕ.
2013-2016 рр. – асистент кафедри ВМ.
З 2017 р. – доцент кафедри ВМ.

Навчальна робота

Веде лекційні та практичні заняття з вищої математики на факультеті ІК (навчання українською та англійською мовами).

Наукова робота

Наукові інтереси: математичне моделювання, нанофотоніка, плазмоніка, нестаціонарна електродинаміка.

Гранти та стипендії

2011 р., травень – стипендія від IEEE Antennas and Propagation Society Research Award;
2012 р., лютий – EurAAP грант для участі в конференції EuCAP (Прага, Чехія);
2012 р., травень – стипендія German Academic Exchange Service (DAAD);
2012 р., серпень – грант для участі в конференції Tacona (Бад Хоннеф, Німеччина);
2012 р., вересень – грант для участі в конференції EuMW (Амстердам, Нідерланди);
2014 р., серпень – URSI молодіжний грант для участі в конференції URSI-GASS (Пекін, Китай).


Публікації та патенти
  1. Н.П. Стогний, Н.К. Сахненко, А.М. Титаренко, Резонансные свойства «светлых» плазмонов конечной линейной цепочки нанопроводов из благородных металлов, Радиотехника, Вып. 188, С. 5-11, 2017.
  2. N.P. Stognii, N.К. Sakhnenko, Theoretical Study of Plasmon Excitation of a Drude Metal Nanowire Coupled with Optically Dynamic Shell, 37th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO-2017), Pp. 205-208, Kiev, Ukraine, 18-20 April, 2017.
  3. Бутенко Н.С., Нерух О.Г., Ружицька Н.М., Стогній Н.П. Матеріали до самостійної роботи студентів з вищої математики Ч.2. Диференціальне і інтегральне числення функцій однієї змінної.: Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2016.– 220 c.
  4. Бутенко Н.С., Нерух О.Г., Ружицька Н.М., Стогній Н.П. Матеріали до самостійної роботи студентів з вищої математики Ч.3. Диференціальне і інтегральне числення функцій багатьох змінних.: Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2016.– 140 c.
  5. N.P. Stognii, N.К. Sakhnenko, Excitation of Surface Plasmons by Localized Transient Sources, Second International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering (YSF-2016), Pp. 1-4, Kharkiv, Ukraine, October 10-14, 2016.
  6. N.P. Stognii, N.К. Sakhnenko, Excitation of Plasmon Resonances on Nanowire and Nanoshell by Complex Source Point, 7 th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL-2016), Pp. 129-131, Odessa, Ukraine, September 12-15, 2016.
  7. N.P. Stognii, N.К. Sakhnenko, Accurate Investigation of Coupled Plasmonic Resonances in a Chain of Silver Nanowires, 16 th International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET-2016), Pp. 192-195, Lviv, Ukraine, July 5-7, 2016.