Ніна Семенівна Бутенко

асистент
Ніна Семенівна Бутенко

+38 (057) 702-13-72

nina.butenko@nure.ua

ORCID iD: 0000-0001-7850-9358

Освіта

У 1969 р. закінчила радіофізичний факультет Харківського інституту радіоелектроніки (ХІРЕ).
У 1969 р. вступила до аспірантури ІРЕ АН УРСР, яку закінчила в 1972 р.
З 1994 р. – асистент кафедри вищої математики Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Навчальна робота

Методична робота спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів ХНУРЕ.


Публікації та патенти
 1. Бутенко Н.С., Нерух О.Г., Ружицька Н.М., Стогній Н.П. Матеріали до самостійної
  роботи студентів з вищої математики Ч.2. Диференціальне і інтегральне числення функцій
  однієї змінної.: Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2016.– 220 c.
 2. Бутенко Н.С., Нерух О.Г., Ружицька Н.М., Стогній Н.П. Матеріали до самостійної
  роботи студентів з вищої математики Ч.3. Диференціальне і інтегральне числення функцій
  багатьох змінних.: Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2016.– 140 c.
 3. Бутенко Н.С., Нерух О.Г., Ружицька Н.М. Матеріали для самостійної роботи студентів з
  вищої математики.Ч.4. Диференціальні рівняння. Ряди. Теорія функцій комплексної
  змінної. Операційне числення. Харків, ХНУРЕ, 2015 р.
 4. Бутенко Н.С., Нерух О.Г., Ружицька Н.М. Матеріали для самостійної роботи студентів з
  вищої математики.Ч.1. Лінійна алгебра. Векторна алгебра. Аналітична геометрія. Харків,
  ХНУРЕ, 2014 р.