Ніна Семенівна Бутенко

асистент
Ніна Семенівна Бутенко

Освіта

У 1969 р. закінчила радіофізичний факультет Харківського інституту радіоелектроніки (ХІРЕ).
У 1969 р. вступила до аспірантури ІРЕ АН УРСР, яку закінчила в 1972 р.
З 1994 р. – асистент кафедри вищої математики Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Навчальна робота

Методична робота спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів ХНУРЕ.


Публікації та патенти

Список складається з понад тридцяти статей, методичних розробок і посібників.
Останні публікації:

  • Бутенко Н.С., Нерух О.Г., Ружицька Н.М. Збірник теорем, формул та алгоритмів розв’язування задач з вищої математики Харків, ХНУРЕ, 2013 р.
  • Бутенко Н.С., Нерух О.Г., Ружицька Н.М. Матеріали для самостійної роботи студентів з вищої математики.Ч.1. Лінійна алгебра. Векторна алгебра. Аналітична геометрія. Харків, ХНУРЕ, 2014 р.
  • Бутенко Н.С., Нерух О.Г., Ружицька Н.М. Матеріали для самостійної роботи студентів з вищої математики.Ч.4. Диференціальні рівняння. Ряди. Теорія функцій комплексної змінної. Операційне числення. Харків, ХНУРЕ, 2015 р.