Анна Василівна Сова

кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри вищої математики (ВМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Анна Василівна Сова

+38 057 702-13-72

hm@kture.kharkov.ua

Нагороди та премії

За значний внесок у підготовку інженерних кадрів, фахівців вищої кваліфікації та наукові досягнення, неодноразово нагороджувалася почесними грамотами Міністерства освіти і науки, а в 2003 р. нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

Освіта

У 1969 році закінчила механіко-математичний факультет Харківського державного університету ім. О.М. Горького зі спеціальності математика.

1975 р. – аспірантура Харківського інституту радіоелектроніки. Спеціальність – радіофізика, включаючи квантову радіофізику.

У 1979 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особенности взаимодействия толстых электронных потоков в скрещенных полях с высокочастотными волнами».

На кафедрі вищої математики з 1980 року – старший викладач, доцент. З 1999 р. – професор.

Навчальна робота

Читає лекції і веде практичні заняття з лінійної алгебри та аналітичної геометрії, математичного аналізу та вищої математики.

Опублікувала 5 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти України, 15 методичних розробок, написала програми курсів, які читає.

Наукова робота

До сфери її наукових інтересів належать радіофізика, електроніка, системи та процеси керування. Виконавець ряду госпдоговірних тем в галузі моделювання електронно-хвильової взаємодії в електроніці НВЧ. У результаті створені математичні моделі багаточастотної електронно-хвильової взаємодії в системах зі схрещеними полями і виявлені особливості взаємодії. Неодноразово брала участь у міжнародних наукових конференціях.

Громадська та міжнародна діяльність

Організатор методичного семінару кафедри вищої математики з впровадження української мови у процес викладання вищої математики (1998-2001 рр.). Член предметної комісії з математики (заступник голови предметної комісії з математики, 1999 р.; голова комісії, 2000-2002 рр.). Голова екзаменаційної комісії для проведення олімпіад з математики (2000-2003 рр.). Виконує обов’язки голови методичного об’єднання викладачів математики ЦДП і профорга кафедри вищої математики.


Публікації та патенти
  1. Костантинова Л.І. Сова Г.В. Тексти Лекцій з теорії рядів, ХНУРЕ, 2008, 120с.
  2. Наумейко И.В., Сова А.В. Об одном методе расширения частотной области сходимости модели распространения волн в неоднородных середах. Сборник научных трудов II Международной научной конференции «Электронная компонентная база. Состояние и перспективы развития». – Харьков-Кацивели, октябрь 2009, с.269-270.
  3. Семенець В.В., Дорошенко В.О., Сова Г.В. Елементи вищої математики для підготовчих відділень. Навчальний посібник. - Харків: ХНУРЕ, 2010 - 400с.
  4. Дорошенко В.О., Сова А.В. Функція Гріна початково-крайової задачі для тривимірного хвильового рівняння в області з нерегулярною межею. Тринадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука. Матеріали конференціі. Т.1 Київ, 2010, с.49.
  5. Наумейко И.В., Сова А.В. Об одной задаче автоматического управления динамикой экономической системы. 17 Международная конференция по автоматическому управлению. Автоматика -2010 . Тезисы докладов. Т. 1. – Харьков, 27-29 сентября, 2010 г. с.62-64.
  6. Шимук В.Д., Дорошенко В.А., Сова А.В. Математическое моделирование возбуждения широкополосной конической антенны с полупрозрачной незамкнутой поверхностью. 17 Международная конференция по теории и технике антенн. Киев, 23-25. 09.2011 г. с.53-55.