Олександр Георгійович Нерух

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики (КН) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олександр Георгійович Нерух

+38 057 702-13-72

hm@kture.kharkov.ua

Освіта

Закінчив у 1968 році радіофізичний факультет Харківського держуніверситету ім. О. М. Горького за спеціальністю радіофізика.

У 1971 році вступив до аспірантури цього університету, де підготував і захистив в 1975 році дисертацію «Рассеяние радиоволн на движущихся объектах» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

З 1977 року працює в Харківському національному університеті радіоелектроніки. Обіймав посади старшого викладача, з 1982 року – доцента, з 1993 року – професора, а з 1994 року займає посаду завідувача кафедри вищої математики.

У 1991 році захистив «Эволюционный подход в нестационарных электродинамических задачах» на ступінь доктора фізико-математичних наук.

В 2001-2003 рр. працював як Visiting professor в університеті Ноттінгема, Англія.

Наукова робота

Головна наукова активність і отримані результати належать до еволюційного підходу у розв’язанні 2- і 3-мірних початково-крайових електродинамічних задач. Він заснований на інтегральних рівняннях Вольтерра і використовується для розв’язання нестаціонарних електродинамічних задач із залежними від часу властивостями середовища і рухомими границями. Останнім часом разом з групою молодих співробітників проводяться дослідження перетворення електромагнітних імпульсів в таких середовищах, включаючи і оцінку складності перетворення. Спеціальний інтерес спрямований на нестаціонарні явища в діелектричних хвилеводах і резонаторах.

Громадська та міжнародна діяльність

1993 – грант Міжнародного фонду Сороса; 1996 – Soros Associate Professor at Soros Science Education Program of International Renaissance Foundation; 1998 – IEEE East Ukraine Joint Chapter; 1998 – біографія включена в 16-е видання Who’s Who in the World; 2001-2003, 2006, 2007 рр. – Visiting Professor at the University of Nottingham, UK.


Публікації та патенти

Список включає 4 книги та понад 280 статей і тез доповідей на конференціях. Книги:

  1. Nerukh A., Sakhnenko N., Benson T., Sewell P. Non-Stationary Electromagnetics, Pan Stanford Publishing, 596.
  2. N. Sakhnenko, A. Nerukh, Rigorous Analysis of Whispering Gallery Mode Frequency Conversion Due to Time Variation of Refractive Index in a Spherical Resonator, J. of Optical Society of America A, vol. 29, Iss. 1, 99-104, 2012.
  3. N.К. Sakhnenko, А.G. Nerukh, T.Е. Remayeva, Frequency transform in spherical resonator when refractive index changes in time (in Russian), Radiotechnika, Allukranian science –technique collection. (Kharkov), 2011, Iss. 165, 190-197.
  4. Sakhnenko, N. K.; Stogniy, N. P.; Nerukh, A. G., Near-Field Pattern Images of a Cylindrical Plasma Column, IEEE Transactions on Plasma Science, vol. 39, Iss. 11, 252-2553, 2011.
  5. Т.Е. Remayeva, А.G. Nerukh, Scattering of electromagnetic waves by a small ellipsoid deforming in time (in Rssian), Radiotechnika, Allukranian science –technique collection. (Kharkov), 2011, Iss. 164, 174-179.
  6. D. Zolotariov, A. Nerukh, Extension of approximation functions method for 2D nonlinear Volterra integral equations, Applied radio electronics, v. 10, №1, 39-44, 2011.
  7. D.А. Zolotariov, А.G. Nerukh, Electromagnetic pulse interaction with nonlinear dielectric layer (in Russian), Radiotechnika, Allukranian science –technique collection. (Kharkov), 2010, Iss. 163, 208-215.
  8. Т.Е. Remayeva, А.G. Nerukh, Wave evolution caused by plasma creation in a sphere(in Russian), Radiotechnika, Allukranian science –technique collection. (Kharkov), 2009, Iss. 160, 307-313.