Спiвробiтники

На кафедрі працюють 14 співробітників: 5 професорів, з них 3 доктори наук, 4 кандидата наук і доцентів, 3 асистента, серед них 1 аспірант, 2 лаборанти.