Спiвробiтники

На кафедрі працюють 14 співробітників: 3 доктора наук, 6 кандидатів наук, 3 старших викладача, 1 асистент, 1 інженер.

Надія Петрівна Стогній

Надія Петрівна Стогній

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Наталія Миколаївна Ружицька

Наталія Миколаївна Ружицька

старший викладач (за сумісництвом) кафедри вищої математики (ВМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).