Спiвробiтники

На кафедрі працюють 14 співробітників: 3 доктора наук, 6 кандидатів наук, 3 асистента, серед них 1 аспірант, 2 лаборанти.