Про кафедру

Навчання

Кафедра забезпечує базову освіту за загальним курсом вищої математики в повному обсязі на всіх спеціальностях університету, де математика не є профілюючою дисципліною. Головною метою викладання курсу вищої математики є розвиток математичного і логічного мислення студентів, підготовка їх до вивчення спеціальних дисциплін і самостійної роботи над науково-технічною літературою, засвоєння основних понять, ідей і методів сучасної математики, уміння їх використовувати при розв’язанні конкретних задач.

У результаті вивчення курсу студент засвоює основні ідеї лінійної алгебри і класичного математичного аналізу, учиться володіти навичками математичного дослідження прикладних задач – формулювання реальної проблеми у вигляді математичної задачі і вибір оптимального методу її розв’язання, здобуває навички розв’язання математичних задач з доведенням рішення до практичного результату (формули, числа, графіка, якісного висновку), учиться самостійно розбиратися в математичному апараті спеціальної літератури.

Наука та міжнародне співробітництво

Наукові напрями кафедри:

  • розвиток побудови алгоритмів розв’язання початково-крайових задач нестаціонарної електродинаміки на основі інтегральних рівнянь та їх застосування;
  • математичне моделювання задач розв’язання збудження широкосмугових та надширокосмугових незамкнених та неоднорідних антен;
  • розробка нових технологій в математичній освіті та їх впровадження в дистанційну освіту;
  • алгебраїчні структури, мультиалгебраїчні системи та їх застосування при моделюванні процесів факторизації;
  • стаціонарні та нестаціонарні плазмони, їх збудження та застосування.

Викладачі кафедри беруть участь у роботі зарубіжних наукових конференцій, форумів, семінарів. Кафедра виконує спільні наукові проекти з університетом Ноттінгема (Англія), які фінансуються за програмами від Royal Academy of Engineering Royal Society, EPSRC.

зберегти цю сторінку в PDF