Вступ в спеціальність (конкурентна розвідка)

Обсяг: 1,5 ECTS

Мета та зміст: Формування у студентів системного підходу до процесу інформаційно-аналітичної супроводу діяльності організацій і підприємств. Ознайомлення студентів з різними етапами і аспектами цього процесу, який забезпечує розуміння стратегії і тактики підготовки професіоналів у сфері конкурентної розвідки.

Розглядаються:

  1. Процес консолідації інформації; структура та основні етапи Intelligence Process з точки зору Міжнародного співтовариства професіоналів конкурентної розвідки (SCIP).
  2. Основи інформаційно-аналітичної діяльності; когнітивні особливості аналітичної діяльності; людська система переробки інформації;
  3. Системологічний підхід до оптимізації ділової активності.
  4. Проблема сталого розвитку організацій; історія проблеми; принципи і підходи до забезпечення сталого розвитку.
  5. Знання як основний ресурс організації; менеджмент та інженерія знань; придбання та систематизація знань; інженери по знаннях; інтелектуальний капітал.
  6. Організаційна (корпоративна) культура; роль людини в організації; організаційна поведінка.
  7. Етичні та духовні аспекти конкурентної розвідки.
  8. Безпека інформації і організації.

Форми та методи навчання: лекції (презентації слайдів).

Оцінювання: залік.

Лектори: проф., д.т.н. Соловйова К.А., ст. викл. Данилов А.Д.

зберегти цю сторінку в PDF