Технології інформаційного менеджменту

Обсяг: 4 ECTS

Мета та зміст: надання студентам базових уявлень про інформаційний менеджмент як важливої складової системи управління підприємством відповідно до вимог сучасного бізнесу; формування у студентів систематизованого наукового підходу до процесу консолідації інформації.

Розглядаються:

  1. Загальні положення сучасних технологій інформаційного менеджменту. Технології зберігання і обробки інформації та автоматизовані інформаційні системи. Класифікація інформаційних систем (OLTP, OLAP, DSS). Функціональні вимоги до інформаційної системи. Технічне завдання (ГОСТ 19.201-78).
  2. Фактографічні і документографічні бази даних. Менеджмент централізованих та розподілених документографічних баз даних. Технології побудови та використання ІС на основі реляційної моделі, реляційні СУБД. Мова запитів SQL. Бази даних та сховища даних. Концепція баз даних. Інтеграція баз даних. Структурування сховищ даних.
  3. Кластерний аналіз.
  4. Технології обробки природомовних текстів.
  5. Інформаційний менеджмент підприємства. Стратегічне планування інформаційних систем. Фази стратегічного планування інформаційних систем. Формування інноваційної політики підприємства в області інформатизації. Загальна характеристика інноваційної політики. Принципи формування проекту та впровадження інформаційних систем. Управління персоналом у сфері інформатизації. Особливості управління персоналом інформаційних систем. Підвищення рівня кваліфікації персоналу. Формування та забезпечення комплексної системи управління інформаційними ресурсами.

Форми та методи навчання: практичні заняття, лабораторні заняття.

Оцінювання: модульне випробування.

Викладач: Лашина О.М.

зберегти цю сторінку в PDF