Соціальна інформатика

8.080204 “Соціальна інформатика” (Напрям “Інформатика”), відповідає Knowledge Management

Об’єкт діяльності: Дослідження, розробка і використання інформаційних ресурсів суспільства в цілому й окремих соціальних систем; визначення їх місії, аналіз, моделювання (системологічного, концептуальне, формалізоване) і оцінка ефективності соціальної інформації, і процесів у соціальних системах на основі методів інформаційного менеджменту і знанняорієнтованих технологій. Участь у консалтингових проектах та проектах з реінжинірингу. Створення соціальних умов для розвитку бізнесу.

Посади: Заступник директора з управління інформаційними ресурсами (з інформаційно-аналітичної роботи). Керівник (співробітник) інформаційної служби (відділу), аналітичного відділу (служби), відділу стратегічного планування і прогнозування, відділу реінжинірингу, відділу організаційного проектування. Керівник (співробітник) консалтингової фірми. Аналітик-консультант.

Місця роботи та практики: Виробничі підприємства і невиробничі організації, банки, науково-виробничі об’єднання, органи державного управління, корпорації, компанії, фірми будь-яких форм власності в Україні та Західній Європі.

зберегти цю сторінку в PDF