Інформаційні технології організації бізнесу

Обсяг: 2,5 ECTS

Мета та зміст: сформувати у студента системологічний науковий підхід до інжинірінгу ділової активності підприємств і фірм засобами нових інформаційних технологій та реінжинірингу бізнес-процесів, розуміння мети, завдань і методів застосування нових інформаційних технологій у різних сферах діяльності (на прикладі бізнесу); сформувати і прищепити навички дослідження і аналізу об’єктів і процесів у бізнесі, керівництва процесом наукового та інженерного пошуку в складних предметних областях; оволодіти навичками аналізу бізнес-процесів.

Розглядаються:

 1. “Организмічний” підхід до проектування і оптимізації бізнесу.
 2. Методи організації і проектування бізнесу.
 3. Основні принципи системного підходу: системності; цілісності; ієрархічності; розвитку.
 4. Технологія моделювання 3VM.
 5. Система стандартів IDEF.
 6. Системологічна (системно-об’єктна) технологія моделювання.
 7. Технологія УФО-аналізу і моделювання.
 8. Управлінський консалтинг.
 9. Реінжиніринг бізнес-процесів.
 10. Практичні основи оптимізації ділової активності.
 11. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, лабораторні заняття.
 12. Оцінювання: залік.

Ведучий лектор: доц., к.т.н. Єльчанінов Д.Б.

зберегти цю сторінку в PDF