Ольга Олександрівна Піщухіна

кандидат технічних наук , доцент
Ольга Олександрівна Піщухіна

+38 (057) 702-15-91

pishchukhina@gmail.com

Нагороди та премії

  1. 2003 р. – диплом Президії Національної академії наук України за проведення досліджень з напрямку «Комплекс теоретичних, експериментальних і впроваджувальних робіт для підвищення ефективності прийняття рішень при управлінні ВНЗ».
  2. 2004 р. – переможець конкурсу-фестивалю Харківської обласної державної адміністрації «Жінка року» в номінації «Жінки в освіті і науці».
  3. 2002-2005 рр.. – присудження стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Освіта

1998 р. – закінчила факультет економіки та менеджменту Харківського авіаційного інституту за спеціальністю економіка й управління в машинобудуванні, диплом з відзнакою, рекомендація до аспірантури.
2001 р. – закінчила аспірантуру ХАІ, спеціальність 05.13.06 – «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології».
2002 р. – кандидат технічних наук; тема дисертації – «Інформаційна підтримка управління надходженням позабюджетних коштів вузу» (науковий керівник д.т.н., проф. Кулик О.С., зав. каф. СУЛА Національного аерокосмічного університету «ХАІ»).
2007 р. – доцент кафедри соціальної інформатики.

Навчальна робота

Викладає магістрам і бакалаврам кафедри СІ такі дисципліни: організаційна інформатика; об’єктно-орієнтований аналіз і моделювання; технології підтримки прийняття рішень; аналіз, розробка і управління вимогами; математичні методи політичного аналізу.

Наукова робота

2001-2003 рр.. – відповідальний виконавець держбюджетної теми «Розробка методів, моделей і технологій інформаційної та аналітичної підтримки прийняття рішень при управлінні вузом».
2003-2005 рр.. – відповідальний виконавець держбюджетної теми «Розробка науково обґрунтованих методів та інструментальних засобів автоматизації прийняття рішень у фінансовій діяльності ВНЗ».
2006 р. – переможець конкурсу грантів Президента України для проведення наукових досліджень молодими вченими «Розробка комп’ютерної системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень при управлінні адміністративно-господарчою діяльністю сучасного ВНЗ».
2012 р. – академічне стажування, Саутгемптонський університет, Великобританія (Southampton, UK) в рамках проекту TEMPUS.
2014 р. – академічна стажування, Саутгемптонський університет, Великобританія (Southampton, UK) в рамках проекту «Erasmus Mundus».
Пріоритетні наукові напрямки: математичне та комп’ютерне моделювання складних систем; інтелектуальні системи електронного навчання.

Громадська та міжнародна діяльність

2012 р. – учасник міжнародного проекту TEMPUS у програмі Communication and Information Technology for Improvement Safety and Efficiency of Traffic flows: EU-RU-UA Master and PhD Programs in Intelligent Transport Systems (# 517374-TEMPUS-1-2011-1-RU-TEMPUS-JPCR).
2014 р. – участь у підписанні договору про співпрацю між ХНУРЕ (кафедра соціальної інформатики) і Саутгемптонським університетом (Великобританія).
2014 р. – учасник програми міжнародного академічного обміну «Erasmus Mundus» (“ACTIVE-2014″).


Публікації та патенти

22 статті в збірках наукових праць і журналах, 28 тез, 5 сертифікатів на ПЗ, 2 підручники, 4 методичних посібники.

  1. Пищухина О.А. Analytical support of requirements development for intelligent e-learning systems. - Радіоелектроніка, інформатика, управління.- Запоріжжя: ЗНТУ. - 2013. - №.2(29). - C.136-139.
  2. Пищухина О.А. Моделирование требований для интеллектуальных компьютерных систем обучения // 18 Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в 21 веке» . – Харьков: ХНУРЭ. – 2014 . – Т.9. – С.62-63.