Ольга Миколаївна Лашина

асистент кафедри соціальної інформатики (СІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Ольга Миколаївна Лашина

+38 (057) 702-15-91

si@kture.kharkov.ua

Громадська та міжнародна діяльність

З 2012 р.: секретар державної екзаменаційної комісії із захисту магістерських атестаційних робіт за фахом 8.18010015 – консолідована інформація; член комісії зі вступних іспитів на спеціальність 8.18010015 – консолідована інформація.
Куратор групи. Відповідає за працевлаштування магістрів. Матеріально-відповідальна особа кафедри соціальної інформатики.

Освіта

2005 р. – закінчила факультет бізнесу і фінансів Національного технічного університету «ХПІ» за  спеціальністю – менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, спеціалізація – фінансовий  менеджмент.

2006 р. – підвищила кваліфікацію на десятиденному тренінгу з реклами і просування.

2008 р. – аналітик консолідованої інформації, факультет прикладної математики і менеджменту Харківського національного університету радіоелектроніки, спеціальність – консолідована інформація (диплом магістра).

2008 р. – вступила до аспірантури  ХНУРЕ, факультет прикладної математики і менеджменту, кафедра соціальної інформатики, спеціальність 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень.

2012 р. – підвищила кваліфікацію, закінчивши курс Knowledge Management – Knowledge Technologies у Стокгольмському університеті (Швеція), отримавши Diplom of  Stockholm University and the Royal Institute of Technology the Course Knowledge Management – Knowledge Technologies.

Учбова робота

Викладає магістрам кафедри СІ нормативну дисципліну – технології інформаційного менеджменту.

Завідувач учбової лабораторії кафедри соціальної інформатики.

Керує виробничою практикою магістрів.

Наукова робота

Брала участь в держбюджетній науково-дослідній роботі з теми № 239-6 «Системологічні методи та моделі для аналізу й прогнозування наслідків надзвичайних ситуацій» (01.11.2010-31.12.2010).


Публікації та патенти

3 статті у журналах ВАК:

  1. Аналiз особливостей організації що навчається, 13-й міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка і молодь в 21-му столітті». Зб. матеріалів форуму Ч.2. Харків: ХНУРЕ. – 2009. – С. 424;
  2. «Передумови формування організацій, що навчаються», V Міжнародна студентська науково-практична конференція «Традиції, тенденції і перспективи в наукових дослідженнях» Росія, м. Чистополь ІНЕКА, – 2010. – С.130;
  3. «Про впровадження управління знаннями і організації, що навчається», 15-й міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка і молодь в 21-му столітті». Зб. матеріалів форуму Т.7. Харків: ХНУРЕ, – 2011. – С. 48.