Ольга Миколаївна Лашина

Асистент кафедри соціальної інформатики (СІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Ольга Миколаївна Лашина

+38 (057) 702-15- 91
olha.lashyna@nure.ua

Освіта

2005 р. – закінчила факультет бізнесу і фінансів Національного технічного університету «ХПІ», зі спеціальності менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, спеціалізація – фінансовий менеджмент.
2006 р. – підвищила кваліфікацію, пройшовши десятиденний тренінг з реклами та просування.
2008 р. – аналітик консолідованої інформації, факультет прикладної математики та менеджменту Харківського національного університету радіоелектроніки, спеціальність – консолідована інформація (диплом магістра).
2008 р. – вступила до аспірантури ХНУРЕ, факультет інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту, кафедра соціальної інформатики, спеціальність 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень.
2012 р. – підвищила кваліфікацію, закінчивши курс Knowledge Management – Knowledge Technologies в Стокгольмському університеті (Швеція), отримавши Diplom of Stockholm University and the Royal Institute of Technology the Course Knowledge Management – Knowledge Technologies.

Навчальна робота

Викладає магістрам кафедри СІ нормативну дисципліну – технології інформаційного менеджменту.
Завідуюча навчальною лабораторією кафедри соціальної інформатики.
Керівництво виробничою практикою магістрів.

Наукова робота

Брала участь у держбюджетній науково-дослідній роботі за темою № 239-6 «Системологічні методи і моделі для аналізу та прогнозування наслідків надзвичайних ситуацій» (01.11.2010-31.12.2010).

Громадська і міжнародна діяльність

З 2012 р .: секретар державної екзаменаційної комісії з захисту магістерських атестаційних робіт за спеціальністю 8.18010015 – консолідована інформація; член комісії за вступними іспитами на спеціальність 8.18010015 – консолідована інформація. Куратор групи.
Відповідає за працевлаштування магістрів. Матеріально-відповідальна особа кафедри соціальної інформатики.


Публікації та патенти

3 статті в журналах ВАК:
1. Аналiз особливостей органiзацiї що навчається, 13-й международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в 21-м веке». Сб. материалов форума Ч.2. Харьков: ХНУРЭ. – 2009. – С. 424;
2. «Предпосылки формирования обучающихся организаций», V Международная студенческая научно-практическая конференция «Традиции, тенденции и перспективы в научных исследованиях» Россия, г. Чистополь ИНЕКА, – 2010. – С.130;
3. «О внедрении управления знаниями и обучаемости организации», 15-й международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в 21-м веке». Сб. материалов форума Т.7. Харьков: ХНУРЭ, – 2011. – С. 48.