Дмитро Борисович Єльчанінов

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної інформатики(СІ) Харківського національного університету радіоелектроніки.
Дмитро Борисович Єльчанінов

+38 (057) 702-15-91

si@kture.kharkov.ua?subject=ToElchaninov

Громадська діяльність

Брав активну участь у внесенні до Класифікатора професій України групи 2433 – професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу та створенні кваліфікаційної характеристики професії 2433.2 – аналітик консолідованої інформації. У складі робочої групи Міністерства освіти і науки України брав активну участь у створенні галузевих стандартів вищої освіти України: освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки магістра за спеціальністю специфічних категорій 8.18010015 – консолідована інформація. Експерт-математик та консультант Харківської обласної громадської організації «Спілка аналітиків та професіоналів конкурентної розвідки». Спікер конференції TEDxKharkov 2012: https://www.youtube.com/watch?v=9rJ9TpHsO6k. Співпрацював з всеукраїнським комп’ютерним тижневиком «Мій комп’ютер»:
http://www.mycomputer.ua/text/5742; http://www.mycomputer.ua/text/7177;
http://www.mycomputer.ua/text/7492; http://www.mycomputer.ua/text/9102.

Освіта

1995 р. – математик, викладач математики, закінчив механіко-математичний факультет (науково-виробниче відділення) Харківського державного університету ім. В.Н. Каразіна) (кафедра теорії функцій та функціонального аналізу) за спеціальністю – математика; тема дипломної роботи – «Оцінка наближення поліноміального розподілу багатомірним розподілом Пуассона» (керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент Ірина Петрівна Ільїнська).

1999 р. – закінчив аспірантуру Харківського державного технічного університету радіоелектроніки на кафедрі автоматизації проектування обчислювальної техніки, спеціальність – системи автоматизації проектувальних робіт; тема дисертації – «Структуровані мережі Петрі в системах проектування спеціалізованих процесорів» (науковий керівник – кандидат технічних наук, професор Віталій Гаврилович Лобода).

2001 р. – кандидат технічних наук.

2006 р. – доцент кафедри соціальної інформатики.

2011 р. – закінчив докторантуру Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, відділ політичних стратегій, спеціальність – теорія та історія державного управління; тема дисертації – «Формування теоретико-методологічних засад системного аналізу в державному управлінні України» (науковий консультант – доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник Юрій Григорович Кальниш).

Навчальна робота

Лекції з дисциплін – інформаційні технології організації бізнесу та технології підтримки прийняття рішень. Керівництво магістрантами.

Наукова робота

Основні напрями: системологія; теорія сталого розвитку; збалансована система показників діяльності підприємств, державних та неприбуткових організацій; функціональне моделювання; вербальний аналіз.


Публікації та патенти

Понад 100 наукових та методичних робіт. Серед них:

  1. Ельчанинов Д. Б. Проектирование процессора Петри / Д. Б. Ельчанинов, В. В. Матейченко // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. — 1999. — № 4. — С. 31—35.
  2. Bondarenko M. Systemological Bases of Business Intelligence / M. Bondarenko, E. Solovyova, D. Elchaninov // Decision Making and Business Intelligence Strategies and Techniques. International Book Series “INFORMATION SCIENCE & COMPUTING”, Number 3. — Institute of Information Theories and Applications FOI ITHEA, Sofia, Bulgaria, 2008. — P. 47—52.
  3. Кальниш Ю. Г. Електоральні технології: математичний аналіз проблеми маніпулювання / Кальниш Ю.Г., Д. Б. Єльчанінов // Стратегічні пріоритети. — 2009. — № 3 (12). — С. 67—73.