Андрій Дмитрович Данилов

Старший викладач кафедри соціальної інформатики (СІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Андрій Дмитрович Данилов

+38 (057) 702-15-91

andrey.danilov@nure.ua

ORCID iD: 0000-0003-4020-8052
Researcher ID: V-9776-2017

Освіта

2010 р. – закінчив магістратуру на факультеті прикладної математики та менеджменту Харківського національного університету радіоелектроніки за спеціальністю консолідована інформація (кафедра соціальної інформатики); диплом магістра захистив на відмінно.
З 2011 р. навчається в аспірантурі за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень; тема дисертації «Системологічне дослідження соціальних мереж в Інтернеті» (науковий керівник – доктор технічних наук, професор К.О. Соловйова).

Навчальна робота

Викладає магістрам і бакалаврам кафедри СІ дисципліни: соціальні мережі в Інтернеті (спеціальність була розроблена і поставлена в 2011 році з використанням результатів дисертаційної роботи), інформаційні технології організації бізнесу – практичні та лабораторні роботи, введення в спеціальність (конкурентна розвідка) – лекції та практичні заняття, технології менеджменту знань – лабораторні та практичні заняття, соціально- психологічні основи інформаційно-аналітичної діяльності, комунікаційні основи інформаційно-аналітичної діяльності, Knowledge technologies – лабораторні роботи, організаційна інформатика – лабораторні роботи, об’єктно-орієнтований аналіз і моделювання – лабораторні роботи.
Успішно керує дипломними роботами магістрів кафедри.

Наукова робота

Брав участь у науково-дослідних роботах № 239-6, є відповідальним виконавцем НДР № 260-9. Бере участь у проведенні конференції «Управління знаннями та конкурентна розвідка» в рамках Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті».
Пріоритетні наукові напрямки: системологічне дослідження та розвиток соціальних мереж в Інтернеті, організація й моделювання бізнесу, систематизація та моделювання знань.

Громадська і міжнародна діяльність

Відповідальний за НДР і НДРС кафедри СІ. З 2011 року профорг кафедри СІ, член ради факультету ІТМ, начальник курсу КСМ, куратор групи.


Публікації та патенти

Має 16 наукових праць. З них: 12 тез доповідей, статтю в науковому журналі ВАК, 3 міжнародні статті:
1. Mikhail Bondarenko, Nikolay Slipchenko, Kateryna Solovyova, Viktoriia Bobrovska, Andrey Danilov.  Systemological Classification Analysis In Conceptual Knowledge Modeling. / International Journal «New Trends in Information Technologies» 2010. Sofia. Pp. 169-176.
2. Mikhail Bondarenko, Kateryna Solovyova, Andrey Danilov. Conceptual Knowledge Modeling on the Basis of Natural Classification. / International Journal “Information Theories and Applications”, Vol. 17, Number 4, 2010 Варна, Болгарія. Pp. 373-386.
3. Mikhail Bondarenko, Nikolay Slipchenko, Kateryna Solovyova, Andrey Danilov, Ruslan Kovalchuk, Shcurenko Irina. Conceptual Knowledge Modeling and Systematization on the Basis of Natural Classification. / International Journal “Information Theories and Applications”, Vol. 18, Number 2, 2011 Варна, Болгарія. Pp. 151-171.