Дмитро Борисович Єльчанінов

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної інформатики (СІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Дмитро Борисович Єльчанінов

+38 (057) 702-15- 91
dmytro.yelchaninov@nure.ua

Освіта

1995 р. – закінчив механіко-математичний факультет (науково-виробниче відділення) Харківського державного університету ім. В.Н. Каразіна (кафедра теорії функцій і функціонального аналізу) за спеціальністю математика, викладач математики; тема дипломної роботи «Оцінка наближення поліноміального розподілу багатовимірним розподілом Пуассона» (керівник – кандидат фізико-математичних наук, доцент Ірина Петрівна Іллінська).
1999 р. – закінчив аспірантуру Харківського державного технічного університету радіоелектроніки на кафедрі автоматизації проектування обчислювальної техніки, спеціальність – системи автоматизації проектних робіт; тема дисертації «Структуровані мережі Петрі в системах проектування спеціалізованих процесорів» (науковий керівник – кандидат технічних наук, професор Віталій Гаврилович Лобода).
2001 р. – кандидат технічних наук.
2006 р. – доцент кафедри соціальної інформатики.
2011 р. – закінчив докторантуру в Національному інституті стратегічних досліджень при Президентові України, відділ політичних стратегій, спеціальність – теорія та історія державного управління; тема дисертації «Формування теоретико-методологічних основ системного аналізу в державному управлінні України» (науковий консультант – доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник Юрій Григорович Кальниш).

Навчальна робота

Лекції з дисциплін інформаційні технології організації бізнесу та технології підтримки прийняття рішень. Керівництво магістрантами.

Наукова робота

Основні напрямки: системологія; теорія сталого розвитку; збалансована система показників діяльності підприємств, державних і неприбуткових організацій;
функціональне моделювання; вербальний аналіз.

Громадська і міжнародна діяльність

Брав активну участь у процесі внесення до Класифікатора професій України групи 2433 – професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу та створення кваліфікаційної характеристики професії 2433.2 – аналітик консолідованої інформації.
У складі робочої групи Міністерства освіти і науки України брав активну участь у створенні галузевих стандартів вищої освіти України: освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки магістра за спеціальністю специфічних категорій 8.18010015 – консолідована інформація. Експерт-математик і консультант Харківської обласної громадської організації «Товариство аналітиків і професіоналів конкурентної розвідки».
Спікер конференції TEDxKharkov 2012: https://www.youtube.com/watch?v=9rJ9TpHsO6k.
Співпрацював з всеукраїнським комп’ютерним тижневиком «Мій комп’ютер»:
http://www.mycomputer.ua/text/5742;
http://www.mycomputer.ua/text/7177;
http://www.mycomputer.ua/text/7492;
http://www.mycomputer.ua/text/9102.


Публікації та патенти

Понад 100 наукових і методичних робіт. Серед них:
1. Ельчанинов Д. Б. Проектирование процессора Петри / Д. Б. Ельчанинов, В. В. Матейченко // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. — 1999. — № 4. — С. 31—35.
2. Bondarenko M. Systemological Bases of Business Intelligence / M. Bondarenko, E. Solovyova, D. Elchaninov // Decision Making and Business Intelligence Strategies and Techniques. International Book Series “INFORMATION SCIENCE && COMPUTING”, Number
3. — Institute of Information Theories and Applications FOI ITHEA, Sofia, Bulgaria, 2008. — P. 47—52. 3. Кальниш Ю. Г. Електоральні технології: математичний аналіз проблеми маніпулювання / Кальниш Ю.Г., Д. Б. Єльчанінов // Стратегічні пріоритети. — 2009. — № 3 (12). — С. 67—73.