Наукова робота

Наукові напрямки кафедри СІ – Ноосферні методології та технології вирішення проблем конкурентної розвідки.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Катерина Олександрівна Соловйова.

Напрямки наукової роботи співробітників кафедри СІ

Зав. каф. СІ, проф., д.т.н. Соловйова К.О.

 • Дослідження та використання системології в менеджменті знань та конкурентній розвідці
 • Систематизація знань і онтологічний інжиніринг на основі системологічного класифікаційного аналізу
 • Отримання нових глибинних знань на основі системологічного підходу

Доцент, к.т.н. Єльчанінов Д.Б.

 • Системологічні методи та моделі державного управління
 • Використання мультимножин у теорії прийняття рішень
 • Управлінський консалтинг

Доцент, к.т.н. Вороний М.Ф.

 • Логічні та раціональні міркування на системологічних моделях

Доцент, к.т.н. Пищухіна О.О.

 • Розробка інтелектуальних комп’ютерних засобів навчання
 • Дослідження освітньої діяльности ВНЗ

Доцент, к.е.н. Шведун В.О.

 • Моделювання бізнес-процесів
 • Застосування інформаційних технологій в маркетинговій діяльності

Ас. Данилов А.Д.

 • Системологічне дослідження соціальних мереж в Інтернеті
 • Застосування системологічного підходу в Social Media Marketing
 • Дослідження комунікативних аспектів інформаційно-аналітичної діяльності

Асп. Лашина О.М.

 • Використання системологічного класифікаційного аналізу для розвитку організацій, що самостійно навчаються

 
Наукова школа кафедри             Наукові напрямки кафедри               Наукові гуртки та семінари

зберегти цю сторінку в PDF