Про кафедру

Навчання

Профілююча кафедра створена для підготовки за спеціальностями: консолідована інформація (КІ), яку відкрили в Україні співробітники кафедри, та соціальна інформатика. Ці спеціальності відносять за кордоном до нового інформаційного напряму. Підготовка базується на унікальній науковій школі ноосферного етапу розвитку науки.

Співробітники кафедри соціальної інформатики – активні учасники:

 • введення до Державного класифікатора України нового підкласу професій –професіонали у сфері інформації та інформаційного аналізу (відповідає Competitive Іntellіgence Professionals (професіонали конкурентної розвідки) у провідних компаніях світу);
 • нового виду робіт 2433.2 – аналітик консолідованої інформації;
 • нової інноваційної магістерської спеціальності КІ специфічних категорій (вступ після будь-якого бакалаврату);
 • ліцензування та акредитації КІ в ХНУРЕ вперше в Україні;
 • розробки галузевого стандарту, затвердженого міністром.

В 2011 р. ліцензована ще одна магістерська спеціальність 8.04030203 – соціальна інформатика, кваліфікація 2433.1 – науковий співробітник (інформаційна аналітика); готуються фахівці за напрямом 040302 – інформатика. 

За спеціальністю КІ ведеться підготовка помічників керівників будь-якого рівня. Аналоги нової професії – бізнес-аналітик, інформаційний аналітик, аналітик-консультант, інженер зі знань, директор знань, заступник директора з інформаційно-аналітичної діяльності та ін. – є тими професіями, які мають попит у розвинутих країнах, до того ж, саме ці спеціалісти забезпечують високу конкурентоспроможність організацій, держави, людини. 

Кафедра розробила понад 30 нових актуальних курсів, у тому числі за спеціальністю КІ, нормативні дисципліни – технології менеджменту знань, інформаційні технології організації бізнесу, технології підтримки прийняття рішень, технології інформаційного менеджменту, введення у спеціальність (конкурентна розвідка), що є нормативними для всієї України, та дисципліни за вибором – соціальні мережі в Інтернеті, Knowledge Technologies, технології аналізу і автоматизації документообігу, комунікаційні основи інформаційно-аналітичної діяльності, соціальні основі інформаційно-аналітичної діяльності та ін.

3 2010 року успішно проводиться спільний курс Knowledge Management – Knowledge Technologies зі Stockholm University (Швеція) та інше Міжнародне співробітництво в галузях навчання та науки. Зокрема, кафедра взяла участь у підготовці заявок на сім міжнародних проектів Tempus. 

Успішні випускники кафедри (приклади):

 • О.О. Андрійчиков (успішно закінчив магістратуру спеціальності КІ та аспірантуру на кафедрі СІ), разом з іншими випускниками кафедри організував «Товариство аналітиків і професіоналів конкурентної розвідки» та є його виконавчим директором;
 • Д.Б. Новаковський – досвідчений бізнес-аналітик зі стажем роботи (зараз – в компанії «Імбітех»), займався дослідженнями в сфері застосування менеджменту знань в бізнесі;
 • В. С. Маторін – аналітик з успішним досвідом ведення проектів та роботи з вимогами в різних сферах – від первинної комунікації із замовником до здачі проекту користувачам в Україні та за кордоном (Luxoft та інші компанії);
 • Є.В. Білошицький – аналітик і фахівець з управління персональними знаннями, ліцензіат і засновник TEDxKharkov (незалежно організовані заходи в дусі всесвітньо відомої конференції TED);
 • М. В. Вжесневський – провідний аналітик консолідованої інформації в ТОВ ТПК «Омега- Автопоставка»;
 • В.Ю. Дмитренко – консультант відомої компанії BMS Consulting, успішно виконує різні види інформаційно-аналітичних робіт, має численні сертифікати провідних зарубіжних фірм.

Наука та міжнародне співробітництво

Інноваційна наукова школа кафедри – «Ноосферні методології та технології вирішення проблем управління знаннями та конкурентної розвідки», що розвивається в університеті понад 25 років під керівництвом ректора, чл.-кор. НАН України М. Ф. Бондаренка; д.т.н., проф. К. О. Соловйової. Наукова школа вперше ґрунтується на нової методології ноосферного етапу розвитку науки – системології та потужних системологічних когнітивних знанняорієнтованих методах і технологіях, що успішно впроваджуються в різноманітних сферах.

Під час підготовки заявок на міжнародні проекти (зокрема 4-х в 2009-2010 рр.) кафедра мала співробітництво з різними світовими університетами та організаціями. Наприклад, у 2009 р. – з 29-ма, в 2010 – з 14-ма. Успішно виконані різноманітні науково-дослідні роботи (за держзамовленням та господоговірні), які впроваджені в учбовий процес, науково-методичні розробки, міжнародну діяльність; в різних організаціях і підприємствах – для підвищення ефективності їх діяльності. Завідувач кафедри К.О. Соловйова проходила стажування у Великобританії та Бельгії, підготувала, виграла й успішно реалізувала індивідуальний IMG Tempus – грант із Лондонським університетом, поїздку на ICT-2010 в Брюссель, уклала понад 10 міжнародних договорів. Угоди зі Стокгольмським університетом, укладені нею, успішно реалізуються у науковій та навчальній діяльності студентів. На базі кафедри неодноразово проведено в рамках Міжнародних молодіжних форумів, секції «Управління знаннями та конкурентна розвідка», в 2011 та 2012 роках проведено однойменну міжнародну конференцію. Наукова робота студентів реалізована на «дорослому» рівні, включає міжнародні публікації.

Відкрито спільний з Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної академії наук України науково-навчальний Центр управління знаннями (науковий керівник — чл.-кор. ПАН України М. Ф. Бондаренко, науковий консультант – заст. директора ІК НАН України акад. А. В. Палагін, завідувач – К. О. Соловйова). 

Місія кафедри СІ, для розвитку організацій, держави, людини включає:

 • формування і впровадження творчого інноваційного стилю мислення й системологічного світогляду як основи розвитку ноосфери й інформаційного суспільства;
 • розвиток та викладання системологічних знанняорієнтованих когнітивні методів, технологій та інструментарію раціонального вирішення соціальних проблем;
 • вирішення складних неформалізованих якісних задач з урахуванням семантики інформації;
 • забезпечення підготовки фахівців, здатних здійснювати коригувальний інформаційно-аналітичний супровід бізнес-систем для їх стійкого розвитку та підвищення конкурентоспроможності на основі формування та використання інформаційних ресурсів та управління знаннями;
 • побудова, використання і впровадження цілісної наукової «картини світу» та проблемних галузей шляхом систематизації знань на базі системологічного підходу;
 • поширення сучасної інформаційної й організаційної культури;
 • створення інтелектуального капіталу та економіки знань.

Кафедра успішно виконує свою місію для розвитку ХНУРЄ, як головної науково-навчальної бази України в сфері управління знаннями, інформаційно-аналітичної діяльності, економіки знань, конкурентної розвідки, консолідованої інформації.

зберегти цю сторінку в PDF