Кафедра соціальної інформатики (СІ)

Кафедра заснована у 2003 році та є базовою в Україні з підготовки аналітиків консолідованої інформації.

Контакти

кімн. 348-350, 350а

+38 (057) 702-15-91

d_si@nure.ua

Катерина Олександрівна Соловйова

Зав. кафедри
Катерина Олександрівна Соловйова

доктор технічних наук, професор, завідувач науково-навчальним Центром управління знаннями.

Основні функції

Кафедра готує магістрів за спеціальністю 8.18010015 «Консолідована інформація», вперше ліцензованою і акредитованою в Україні саме на даній кафедрі. Вступати на зазначену спеціальність (бюджет і контракт) можна після закінчення будь-якого бакалаврату будь-якого ВНЗ.

По закінченні студент отримує професію з групи 2433 «Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу» (інженер по знаннях чи аналітик-консультант, директор з управління знаннями тощо), престижну і високооплачувану.

Науковим напрямком кафедри є вивчення проблем управління знаннями та конкурентної розвідки, тісно пов'язаних з галузями системного аналізу, штучного інтелекту, інформаційних технологій.