Юрій Сергійович Асаєнко

аспірант кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

+38 (057) 702-14-36

tevjashev@kture.kharkov.ua

Освіта

2011 р. – магістр, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність –системний аналіз і управління; тема магістерської дипломної роботи – «Математичне моделювання і чисельний аналіз режимів функціонування газоперекачувальних агрегатів».

Тема дисертаційної роботи – «Математичне моделювання та оптимізація режимів роботи багатониткових магістральних газопроводів з багатоцеховими компресорними станціями».

Участь у міжнародних конференціях

Студентська наукова конференція з прикладної математики та інформатики СНКПМІ-2010.