Юрій Григорович Стоян

Доктор технічних наук, член-кореспондент НАН України, професор кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), завідувач відділу математичного моделювання та оптимального проектування Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України.
Юрій Григорович Стоян

+38 (057) 702-14-36

d_am@nure.ua

Інші відомості

Народився 19 жовтня 1935 р.

Нагороди та премії

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Освіта

1958 р. – інженер-механік, Харківський авіаційний інститут.
1958 р. – інженер Конструкторського бюро електроприладобудування, 1966 р. – завідувач лабораторії Конструкторського бюро електроприладобудування.
1966 р. – кандидат фізико-математичних наук, Інститут кібернетики АН України.
1968-1972 рр. – завідувач кафедри обчислювальної математики Харківського інституту радіоелектроніки.
1970 р. – доктор технічних наук, Московський інженерний авіаційний інститут; тема дисертації «Про оптимальному розміщенні геометричних об’єктів».
1972 р. – професор кафедри обчислювальної математики Харківського інституту радіоелектроніки.
З 1972 р. – завідувач відділу математичного моделювання та оптимального проектування ІПМаш НАН України.
З 1993 р. – професор кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки.

Навчальна робота

Викладає загальну топологію і геометричне проектування складних систем.

Наукова робота

Наукові інтереси: математичне моделювання, дослідження операцій, методи оптимізації, топологія.
Ю.Г. Стоян – відомий вчений в галузі прикладної математики, обчислювальної геометрії, методів оптимізації, дослідження операцій. Основним напрямком його наукової діяльності є фундаментальні дослідження в галузі математичного моделювання та розробки методів розв’язання оптимізаційних задач розміщення об’єктів довільної просторової форми і фізичної природи, в тому числі завдань упаковки, розкрою і покриття. Він є основоположником наукового напрямку – геометричного проектування, який успішно розвивається близько 40 років.
Ю.Г. Стоян зробив вагомий внесок у розвиток науки. На стику класичних методів математики та сучасних методів кібернетики він створив теорію, завдяки якій стало можливим розв’язання широкого кола важливих наукових і прикладних задач, пов’язаних з оптимізацією процесу розміщення реальних об’єктів. Запропонований ним метод phi-функцій для аналітичного опису відносин геометричних об’єктів і моделювання процесу їх розміщення дав можливість вперше в світі побудувати математичні моделі класу задач розміщення у вигляді задач математичного програмування.
З метою врахування похибок вихідних даних він запропонував новий напрямок теорії інтервального аналізу – інтервальну геометрію.
Він є автором нової прогресивної методології комп’ютерного моделювання задач геометричного проектування, реалізованої у вигляді інформаційних систем вирішення завдань розміщення геометричних об’єктів. Теорія геометричного проектування є основою для створення самостійних наукових напрямків, в тому числі: комбінаторної оптимізації, інтервального геометрії і теорії phi-функцій. На основі його теоретичних розробок він і його учні побудували конструктивні засоби математичного та комп’ютерного моделювання і методи розв’язання важливих прикладних задач у промислових технологіях, аерокосмічній галузі, біотехнологіях, сільському господарстві та медицині, матеріалознавстві, фізиці, хімії, охороні навколишнього середовища та неядерної енергетики, ядерній енергетиці та її безпеки.

Громадська та міжнародна діяльність

Ю.Г. Стоян є головою спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України та членом інших спеціалізованих рад; заступником голови Харківської секції наукової ради НАН України з проблеми «Кібернетика»; членом бюро Північно-східного наукового центру НАН України і МОН України; входить до складу редколегій багатьох міжнародних журналів; є членом ESICUP, оглядачем Mathematical Reviews – видання Американського математичного товариства.


Публікації та патенти

Понад 300 статей, участь в 27 міжнародних симпозіумах
Вибрані роботи:

 1. Стоян Ю.Г. Размещение геометрических объектов.- Киев, Наукова думка, 1975, 239с.Стоян Ю.Г., Гиль Н.И. Методы и алгоритмы размещения плоских геометрических объектов, - Киев, Наукова думка, 1976, 246с.
 2. Стоян Ю.Г., Панасенко А.А. Периодическое размещение геометрических объектов, -Киев, Наукова думка, 1978, 176с.
 3. Cтоян Ю.Г., Соколовский В.З. Решение некоторых многоэкстремальних задач методом сужающихся окрестностей, - Киев, Наукова думка, 1980, 206с.
 4. Стоян Ю.Г., Путятин В.П. Размещение источников физических полей,- Киев, Наукова думка, 1981, 186с.
 5. Стоян Ю.Г., Кулиш Е.Н. Автоматизация проектирования компоновки оборудования летательных аппаратов. М. Машиностроение, 1984, 190с.
 6. Стоян Ю.Г., Яковлев С.В. Математические модели и оптимизационные методы геометрического проектирования. - Киев, Наукова думка, 1986, 266с.
 7. Cтоян Ю.Г., Проценко В.C., Манько Г.П., Гончарюк И.В., Курпа А.В., Рвачев В.Л., Синекоп Н.С., Сироджа И.Б., Шевченко А.Н., Шейко Т.И. Теория R-функций и актуальные проблемы прикладной математики, Киев, Наук думка, 1986, 261с.
 8. Стоян Ю.Г., Путятин В.П. Оптимизация технических систем с источниками физических полей,- Киев, Наукова думка, 1988, 190с.
 9. Стоян Ю.Г., Емец О.А. Теоpия и методы евклидовой комбинатоpной оптимизации. -Киев, МКВО, 1993.-188с.
 10. Рвачев В.Л., Стоян Ю.Г. К задаче распознавания непересечения фигур специального вида // Кибернетика. - 1965. - N 6.- С.85-94.
 11. Стоян Ю. Г. Об одном обобщении функции плотного размещения// Доклады АН УССР. - 1980. - N 8. - С.70-74.
 12. Стоян Ю.Г. Метрическое пространство центрированных интервалов// Доп. НАН України. 1995. №7. С.60-63.
 13. Stoyan Y, Gil N, Romanova T, Scheithauer G (2004) Phi-functions for complex 2D objects. 4OR Quarterly Journal of the Belgian, French and Italian Operations Research Societies 2(1): 69-84.
 14. Scheithauer G, Stoyan Yu and Romanova T (2005) Mathematical modeling of interactions of primary geometric 3D objects. Cybernet. Systems Anal. 41: 332-342.
 15. Stoyan Y, Chugay A (2008) Packing cylinders and rectangular parallelepipeds with distances between them. European J. Oper. Res. 197: 446-455.
 16. Stoyan Y, Patsuk V (2010) Covering a compact polygonal set by identical circles. Computational Optimization and Applications 46: 75-92.
 17. Chernov N, Stoyan Y, Romanova T (2010) Mathematical model and efficient algorithms for object packing problem. Computational Geometry: Theory and Applications 43(5):535-553.
 18. Bennell JA, Scheithauer G, Stoyan Yu and Romanova T (2010) Tools of mathematical modelling of arbitrary object packing problems, J. Annals of Operations Research, Publisher Springer Netherlands 179, 1: 343-368.
 19. G. Scheithauer, Y. G. Stoyan, T. Romanova, A. Krivulya/Covering a polygonal region by rectangles/Comput. Optimiz. Appl., Springer, Netherlands, vol. 48(3) (2011), pp.675-695.
 20. Stoyan Y and Yaskov G (2012) Packing congruent hyperspheres into a hypersphere. Journal of Global Optimization, 52 (2012), 4: 855-868