Володимир Григорович Кобзєв

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Володимир Григорович Кобзєв

+38 (057) 702-14-36

volodymyr.kobziev@nure.ua

Інші відомості

Народився 23 травня 1955 р.

Освіта

1977 р. – Харківський інститут радіоелектроніки, факультет систем управління за спеціальністю автоматизовані системи управління.

1977–1980 рр. – інженер КБ «Електроприладобудування» (Харків).

1980–1990 рр. – молодший, старший, провідний науковий співробітник кафедри технічної кібернетики ХІРЕ.

1987 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю «Управління в технічних системах».

1990–1998 рр. – доцент кафедри конструювання ЕОМ ХІРЕ–ХТУРЕ.

1998–2004 рр. – провідний науковий співробітник кафедри ПМ.

2004–2013 рр. – доцент кафедри інформаційних управляючих систем ХНУРЕ.

1913–2014 рр. – провідний науковий співробітник кафедри ПМ.

2014–2016 рр. – доцент кафедри природознавчих наук ХНУРЕ.

2016 р. – доцент кафедри ПМ ХНУРЕ.

Навчальна робота

Викладає дисципліни: 1990–1998 рр. – математичні основи конструкторсько–технологічного проектування, автоматизація конструкторського проектування; 2004–2013 рр. – засоби відображення інформації, інформаційні технології, комунікаційні системи в економіці, системне програмування та операційні системи, чисельні методи в інформатиці, архітектура комп’ютерів, операційні системи, комп’ютерні мережі, комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів, системний аналіз, телекомунікаційні технології в інформатиці, технології захисту інформації ; 2014–2016 рр. – математика, фізика, інформатика; з 2016 р – вища математика, завдання і методи Data Mining.

Наукова робота

Наукові інтереси: математична, непараметрична і прикладна статистика; обробка та візуалізація даних, обчислювальна математика, розпізнавання образів і обробка зображень, математичне моделювання, захист інформації, інформаційні технології, проблеми енергозбереження.

У 1990 р – старший науковий співробітник ВАК.

Громадська і міжнародна діяльність

2012 р. – вчений секретар, 2013–2016 рр. – заступник голови оргкомітету Міжнародної науково–технічної конференції «Інформаційні системи та технології» (ХНУРЕ); член Програмного комітету VIII (2013 р.) і IX (2015 р.) Міжнародних науково-методичних конференцій «Дистанційне навчання – освітнє середовище XXI століття» (БДУІР, м. Мінськ); член Програмного комітету Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції «Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві» (ХНУМГ, м. Харків, 2015 р.); член Програмного комітету VII (2014 р.) і VIII (2016 р.) Міжнародних науково–методичних конференцій «Вища технічна освіта: проблеми та шляхи розвитку» (БДУІР, м. Мінськ).


Публікації та патенти

Автор 140 наукових робіт.