Світлана Василівна Колосова

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Світлана Василівна Колосова

+38 (097) 332-97-66

svitlana.kolosova1@nure.ua

ORCID iD: 0000-0003-2157-4479

Інші відомості

Народилася 15 квітня 1941 року.

Освіта

1963 р. – закінчила механіко-математичний факультет Харківського державного університету за фахом – механіка.
1963 р. – асистент кафедри математичної фізики ХІГМАОТ.
1968-1971 рр. – аспірант ХІРЕ.
1973 р. – кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю обчислювальна математика, тема дисертації: «Застосування проекційних методів і методу R-функцій до розв’язування крайових задач в нескінченних областях зі складним кордоном».
1973 р. – старший викладач кафедри ПМ.
1975 р. – доцент кафедри ПМ.
2003 р. – професор кафедри ПМ ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: диференціальні рівняння, рівняння математичної фізики, проекційні методи розв’язання задач математичної фізики, варіаційне числення, інтегральні перетворення, інтегральні рівняння.

Наукова робота

Наукові інтереси: розв’язання окремих задач для диференціальних рівнянь в приватних похідних, нелінійних інтегральних рівнянь.


Публікації та патенти

Кількість статей – 40, підручників – 3.
Основні роботи:

  1. Тевяшев А.Д., Колосова С.В. Диференціальні рівняння у прикладах та задачах. Для студ.ДФН спец. ПМ, САУ, ИНФ. – ХНУРЕ, 2004. – 280 с.
  2. Вариационные методы приближенного решения краевых задач и интегральных уравнений. – К.: УМКВО, 1990. – 72 с.