Світлана Миколаївна Ламтюгова (Марченко)

аспірантка кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

+38 (057) 702-14-36

tevjashev@kture.kharkov.ua

Освіта

2007 р. – Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність – прикладна математика;  тема дипломної роботи – «Метод квазіфункцій Гріна для розв’язання крайових задач для нелінійних еліптичних рівнянь».

Тема дисертаційної роботи – «Математичне моделювання і чисельний аналіз в’язких течій в необмежених областях».

Участь у міжнародних конференціях

Дев’ята всеукраїнська (четверта міжнародна) студентська наукова конференція з прикладної математики та інформатики-2006 (Львів, Україна, «Крайові задачі для нелінійніх еліптічніх рівнянь у сферах складної форми. Використання методу квазіфункцій Гріна»).

Міжнародна молодіжна наукова конференція «XXXVI Гагаринские читання», 2010 р. (Москва, Росія, «Про один метод вирішення зовнішніх завдань гідродинаміки в’язкої рідини»).

16 міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті», 2012 р. (Харків, Україна, «Чисельний аналіз зовнішніх течій в’язкої рідини (наближення Озеена) методом R-функцій»).


Публікації та патенти

Колосова С.В., Марченко С.Н., Сидоров М.В. Применение метода квазифункций Грина к решению краевых задач для нелинейных эллиптических уравнений в областях сложной геометрии // Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник «Автоматизированные системы управления и приборы автоматики». – Х.: ХНУРЭ, 2008. – Вып. 142. – С. 63 – 68.