Світлана Миколаївна Ієвлєва

Кандидат технічних наук, доцент кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

2003 р. – магістр з прикладної математики, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність – прикладна математика.

2009 р. – кандидат технічних наук, спеціальність – математичне моделювання та обчислювальні методи.

2003 р. – викладач кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки.

З 2009 р. – виконує обов’язки заступника декана факультету прикладної математики та менеджменту з навчально-методичної роботи.

Навчальна робота

Читає дисципліни: основи системного аналізу, управління проектами, бізнес-аналіз, геоінформаційні системи, математичний аналіз.

У співавторстві зі студентами опубліковано понад 5 наукових робіт, під науковим керівництвом опубліковано більше 10 тез студентських доповідей. 

Наукова робота

Напрямки: математичне моделювання складних систем, розвиток методів зберігання, передачі і обробки Великих Даних, управління проектами.