Ольга Іванівна Матвієнко

Асистент кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)

Освіта

2000 р. – науковий співробітник (математика), Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність – прикладна математика.

2000–2007 рр. – викладач Харківського фінансово-економічного коледжу.

2007–2013 рр. – викладач Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

2013–2016 рр. – аспірант кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки.

2016 р. – асистент кафедри ПМ ХНУРЕ. 

Навчальна робота

Лекції, практичні та лабораторні заняття з дисциплін: вища математика, інформатика та комп’ютерна техніка, економетрика,  методи оптимізації (ХІФ УДУФМТ). Практичні заняття з дисципліни вища математика (ХНУРЕ). 

Наукова робота

Напрямки наукової роботи: математичне моделювання та оптимізація систем водопостачання. 


Публікації та патенти

Всього – 21 робота. З них 11 – наукових статей в профільних українських та міжнародних виданнях, 10 – тез доповідей на вітчизняних та міжнародних конференціях.