Олександра Григорівна Литвин

кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олександра Григорівна Литвин

+38 (057) 702-14-36

litvinog@ukr.net

Нагороди та премії:

Медаль «Ветеран труда», 1996 р. Знак «Відмінник освіти України», 2001 р. Третє місце в конкурсі «ХТУРЕ – кращі за фахом» у номінації «Розробник науково-методичної літератури» в 2000/2001 н. р. Диплом в обласному конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Викладач фундаментальних дисциплін» у 2002/2003 н. р. Перше місце у конкурсі «ХНУРЕ – кращі за фахом» у номінації «Розробник навчально-методичної літератури» двічі – у 2003/2004, 2008/2009 н. р. Почесний знак «За заслуги» (ХНУРЕ, 2009 р.).

Інші відомості

Народилася 13 квітня 1941 року.

Освіта

1964 р. – Бердянський педагогічний інститут, фізико-математичний  факультет, з відзнакою. Потім – аспірантура в ХІГМАВТі–ХІРЕ під керівництвом академіка В.Л. Рвачова, захист кандидатської дисертації і робота в ХІРЕ-ХТУРЕ-ХНУРЕ як старший викладач, доцент та професор.

Навчальна робота

Читає лекції, веде практичні заняття, керує курсовими роботами та дипломними роботами бакалаврів, фахівців, магістрів.

Проводять заняття з алгебри та геометрії (бакалаври ПМ, СА, ІНФ, фак. ПММ), математичного аналізу (бакалаври, фак. КН, ПІ), лінійної алгебри та аналітичної геометрії (бакалаври, фак. КН, ПІ);


Публікації та патенти

Понад 40 наукових публікацій і 15 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти та науки, які неодноразово перевидавались.

Співавтор 15 навчальних посібників з фундаментальних дисциплін та 10 методичних розробок до практичних занять, лабораторних та курсових робіт, які забезпечують навчальний процес.

Всі навчальні посібники мають гриф Міністерства освіти та науки України і входять до серій: «Математика в технічному університеті», «Прикладна математика», «Математика для економістів».

Серія «Математика в технічному університеті»:

 1. Тевяшев А. Д., Литвин О. Г. Вища математика у прикладах та задачах. Ч. 1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Диференціальне числення функцій однієї змінної. — К.: Кондор, 2006. — 588 c.
 2. Тевяшев А. Д., Литвин О. Г., Кривошеєва Г. М. та ін. Вища математика у прикладах та задачах. Ч. 2. Інтегральне числення функцій однієї змінної. Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних. — К.: Кондор, 2006. — 460 c.
 3. Тевяшев А. Д., Литвин О. Г., Кривошеєва Г. М. та ін. Вища математика у прикладах та задачах. Ч. 3. Диференціальні рівняння. Ряди. Функції комплексної змінної. Операційне числення. — К.: Кондор, 2006. — 608 c.
 4. Тевяшев А. Д., Литвин О. Г., Титаренко О. П. та ін. Вища математика у прикладах та задачах. Ч. 4. Аудиторні контрольні роботи. Індивідуальні завдання. — К.: Кондор, 2006. — 556 c.
 5. Тевяшев А. Д., Литвин О. Г., Кривошеєва Г. М. та ін. Вища математика у прикладах та задачах. Ч. 5. Тести. — Харків: ХНУРЕ, 2007. — 512 c.
 6. Тевяшев А. Д., Литвин О. Г., Вища математика. Збірник задач. Ч. 1. Лінійна алгебра та аналітична геометрія — Х. : Компанія СМІТ, 2010. — 262 с.
 7. Тевяшев А. Д., Литвин О. Г., Кривошеєва Г. М. та ін.Вища математика. Збірник задач. Ч. 2. Диференціальне та інтегральне числення — Х. : Компанія СМІТ, 2010. — 330 с.
 8. Тевяшев А. Д., Литвин О. Г., Кривошеєва Г. М. та ін. Вища математика. Збірник задач. Ч. 3. Диференціальні рівняння. Ряди. Функції комплексної змінної. Операційне числення — Х. : Компанія СМІТ, 2010. — 268 с.
 9. Тевяшев А. Д., Литвин О. Г., Кривошеєва Г. М. та ін. Вища математика. Збірник задач. — Харків: ХНУРЕ, 2011. — 776 с.

Серія «Прикладна математика»:

 1.  Тевяшев А.Д., Литвин О.Г. та ін. Збірник задач з прикладної математики. – Харків, ХТУРЕ, 1999. – 120 с.
 2. Тевяшев А. Д., Литвин О. Г. Алгебра та геометрія.: Лінійна алгебра. Аналітична геометрія. — Харків: ХНУРЕ, 2000. — 380 c.

Серія «Математика для економістів»:

 1. Тевяшев А.Д., Литвин А.Г. Высшая математика. Общий курс. Сборник задач и упражнений. – Харьков, ХТУРЭ, 1997. – 191 с.
 2. Тевяшев А.Д., Литвин А.Г. Высшая математика. Общий курс. Сборник задач и упражнений. – Харьков, «Рубикон», 1999. – 320 с.
 3. Тевяшев А.Д., Литвин О.Г. Вища математика.  Збірник задач та вправ. – Харків, «Рубикон», 1999. – 320 с.
 4. Тевяшев А.Д., Литвин О.Г. Вища математика у прикладах та задачах. Загальний курс. – Харків, ХНУРЕ – 2008 – 436 с.