Надія Валентинівна Гибкіна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Надія Валентинівна Гибкіна

+38 (057) 702-14-36

nadiia.gybkina@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-2564-6903

Освіта

2000 р. – науковий співробітник (математика) Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність – прикладна математика.
2000 р. – стажист-дослідник
2001-2004 рр. – аспірант на кафедрі вищої математики Харківського національного університету радіоелектроніки.
2004 р. – асистент кафедри ПМ ХНУРЕ.
2005 р. – кандидат технічних наук, спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.
2006 р. – старший викладач, з 2007 р. – доцент кафедри ПМ ХНУРЕ.

Навчальна робота

Провідний лектор з дисциплін: оптимальне стохастичне управління, економічний ризик; оцінювання та управління; фінансова математика, актуарна математика, теорія ймовірностей і математична статистика.
Крім цього, за час роботи на кафедрі прикладної математики ХНУРЕ була провідним викладачем з дисциплін: ГІС-технології, математична економіка та вела практичні та лабораторні заняття з дисциплін: дослідження операцій, системний аналіз і теорія оптимальних рішень, чисельні методи та ін.
Керує курсовим і дипломним проектуванням.

Наукова робота

Напрямки наукової роботи: оптимальне управління стохастичними системами, математичні моделі фінансової та актуарної математики.


Публікації та патенти

За результатами навчальної, науково-дослідної та методичної роботи видано 37 наукових і методичних робіт (в тому числі в співавторстві), зокрема, 12 наукових статей в профільних виданнях і 8 методичних вказівок.