Надія Валентинівна Гибкіна

кандидат технічних наук, доцент кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

+38 (057) 702-14-36

tevjashev@kture.kharkov.ua

Освіта

2000 р. – науковий співробітник (математика), Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, спеціальність – прикладна математика.

2000 р. – стажер-дослідник, 2001–2004 рр. – аспірант на кафедрі вищої математики Харківського національного університету радіоелектроніки.

2004 р. – асистент кафедри ПМ ХНУРЕ.

2005 р . – кандидат технічних наук, спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. 

2006 р. –  старший викладач, з 2007 р. – доцент кафедри ПМ ХНУРЕ.

Педагогічна робота

Провідний лектор з дисциплін оптимальне стохастичне керування, економічний ризик: оцінювання та керування, фінансова математика, актуарна математика, теорія ймовірностей та математична статистика. Окрім того, за час роботи на кафедрі прикладної математики ХНУРЕ була провідним викладачем з дисциплін: ГІС-технології, математична економіка та вела практичні та лабораторні заняття з дисциплін дослідження операцій, системний аналіз та теорія оптимальних рішень, чисельні методи та ін.

Керує курсовим та дипломним проектуванням.

Наукова робота

Напрямки роботи: оптимальне керування стохастичними системами, математичні моделі фінансової та актуарної математики.


Публікації та патенти

За результатами навчальної, науково-дослідної та методичної роботи видала 37 наукових та методичних праць (деякі з них у співавторстві), зокрема, 12 наукових статей у фахових виданнях та 8 методичних вказівок.