Максим Вікторович Сидоров

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Максим Вікторович Сидоров

+38 (057) 702-14-36

tevjashev@kture.kharkov.ua

Інші відомості

Народився 1 серпня 1978 р. Інтереси: всесвітня історія, історія мистецтв

Нагороди та премії

Медаль ім. Ю.О. Гагаріна Федерації космонавтики Росії, за заслуги перед космонавтикою

Освіта

2000 р. – Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, факультет прикладної математики та менеджменту, спеціальність – прикладна математика.

2008 р. – кандидат фізико-математичних наук, за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи ; тема дисертації – «Математичне моделювання і чисельний аналіз течій в’язкої рідини в однозв’язних і багатозв’язних сферах методом R-функцій». 2011 р. – доцент.

2000 р. – аспірант, 2003 р. – асистент, 2009 р. – старший викладач, з 2009 р. доцент кафедри ПМ ХНУРЕ.

Навчальна робота

Читає дисципліни: конструктивні засоби математики, чисельні методи, математичний аналіз, системний аналіз і теорія оптимальних рішень.

Наукова робота

Наукові інтереси – диференціальні рівняння та їх застосування до розв’язання технічних і економічних завдань, теорія R-функцій та її застосування.

Громадська та міжнародна діяльність

Учений секретар секції «Математичне та комп’ютерне моделювання складних систем» міжнародної конференції «Математичне моделювання, системний аналіз і теорія оптимальних рішень» міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті».Керівник підготовки збірної команди ХНУРЕ до Всеукраїнської олімпіади з математики.


Публікації та патенти

25 статей, 10 методичних вказівок, участь в 20 міжнародних конференціях, а також є співавтором навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки України

Основні роботи:

  1. Артюх А.В., Гибкина Н.В., Сидоров М.В. Об одном подходе к математическому моделированию плоских стационарных конвективных течений в конечных односвязных областях // Радиоэлектроника и информатика, 4, 2007.  С. 40 49.
  2. Колосова С.В., Марченко С.Н., Сидоров М.В. Применение метода квазифункций Грина к решению краевых задач для нелинейных эллиптических уравнений в областях сложной геометрии // АСУ и приборы автоматики, Вып. 142, 2008.   С. 63   68.
  3. Блишун А.П., Сидоров М.В., Яловега И.Г. Математическое моделирование и численный анализ фильтрационных течений под гидротехническими сооружениями с помощью метода R функций // Радиоэлектроника и информатика, 12, 2010.  С. 40   46.
  4. Блишун А.П., Сидоров М.В., Яловега И.Г. Математическое моделирование стационарных фильтрационных течений со свободной границей методом R-функций // АСУ и приборы автоматики, Вып. 150, 2010.   С. 18   27.
  5. Сидоров М.В., Шишка А.В. Застосування паралельних обчислень та технологии NVIDIA CUDA до розвязання крайових задач математичної фізики варіаційними методами // Вестник ХНУ им. В.Н. Каразина. Сер. Математическое моделирование. Информационные технологии. Автоматизированные системы управления.   987, вып. 18, 2011.   С. 99   106.
  6. Тевяшев А.Д., Колосова С.В., Сидоров Н.В. Избранные главы математической физики в примерах и задачах: Учеб. пособие для студентов по направлению «Прикладная математика». Харьков: ХНУРЭ, 2007.  340 с.