Ірина Григорівна Гусарова

Кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), заступник завідувача кафедри ПМ.

Освіта

1979 р. – закінчила механіко-математичний факультет Харківського державного університету, спеціальність – прикладна математика.
1979-1982 рр. – математик, Харківський приладобудівний завод.
1983-1986 рр. – інженер-програміст УЗПІ.
1986 р. – молодший науковий співробітник кафедри ПМ ХІРЕ.
1992 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.01 – управління в технічних системах, тема дисертації: «Метод аналізу істотно нестаціонарних неізотермічних режимів транспорту газу системою магістральних газопроводів».
1993 р. – старший науковий співробітник кафедри ПМ.
1994 р. – старший викладач кафедри ПМ.
1997 р. – доцент кафедри ПМ.
2001 р. – доцент.
2009 р. – професор кафедри ПМ ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: математична логіка та теорія алгоритмів, дискретна математика, теорія множин і математична логіка, функціональний аналіз, математичне моделювання систем з розподіленими параметрами.

Наукова робота

Наукові інтереси: математичне моделювання та оптимізація нестаціонарних неізотермічних режимів транспорту і розподілу природного газу в ГТС.


Публікації та патенти

Кількість публікацій – понад 60, підручників – 1.

Тевяшев А.Д., Гусарова И.Г. Основы дискретной математики в примерах и задачах: Учебное пособие. – Харьков: ХНУРЕ, 2002. – 276 с.