Антон Володимирович Артюх

Кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Антон Володимирович Артюх

+38 (057) 702–14–36

anton.artiukh@nure.ua

Освіта

2009 р. – науковий співробітник (математика) Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність – прикладна математика.

2009–2012 рр. – аспірант кафедри ПМ ХНУРЕ.

2010–2015 рр. – асистент кафедри ПМ ХНУРЕ.

2016 р. – кандидат фізико-математичних наук, спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

2016 р. – старший викладач кафедри ПМ.

Навчальна робота

Лектор з дисципліни математичний аналіз. Вів практичні та лабораторні роботи з курсів: чисельні методи, теорія ймовірностей і математична статистика, інтегральні перетворення та операційне числення та ін.

Керує курсовим і дипломним проектуванням.

Наукова робота

Наукові напрямки: математична фізика, чисельні методи, математичне моделювання.


Публікації та патенти

За результатами науково–дослідної роботи опубліковано 7 наукових статей у фахових виданнях за фізико–математичних наук.