Андрій Дмитрович Тевяшев

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), академік Академії наук прикладної радіоелектроніки.
Андрій Дмитрович Тевяшев

+38 (097) 332-97-66

andrew.teviashev@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-2846-7089
Scopus: 8214896500
Google Scholar

Нагороди та премії

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2001 рік),
Знак «Відмінник освіти України» (2004 рік),
Знак «За наукові досягнення» (2005 рік),
Грамота Верховної Ради України (2010 рік)

Друге місце в конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Кращий викладач фундаментальних дисциплін» (2000 рік)

Друге місце в конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Кращий завідувач кафедри» (2003 рік)

Освіта

1968 р. – закінчив з відзнакою Харківський політехнічний інститут ім. В.І.Леніна (нині НТУ «ХПІ») за спеціальністю математичні й лічильно-обчислювальні прилади та пристрої, та отримав кваліфікацію інженер електрик.
За розподілом працював інженером у Калузькому науково-дослідному радіотехнічному інституті до 1970 р.
З 1970 р. по 1972 р. проходив строкову службу в Радянській Армії, в званні лейтенанта.
З 1972 року працював в Харківському інституті радіоелектроніки на кафедрі ММДД, інженер.
З 1974 р. по 1977 р. – навчання в аспірантурі ХІРЕ.
Після закінчення аспірантури в 1978 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.01 – технічна кібернетика і теорія інформації.
У 1978 році перейшов за конкурсом в Харківський інститут інженерів комунального будівництва на посаду старшого викладача кафедри ПМ і ВТ.
У 1984 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.01 – технічна кібернетика і теорія інформації.
З 1986 року працює завідувачем кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки.
Професор по кафедрі прикладної математики. Дійсний член Української нафтогазової академії з 1996 року. Дійсний член Академії наук прикладної радіоелектроніки Білорусі, Росії, України з 2006 року.

Навчальна робота

За час роботи на кафедрі прикладної математики ХНУРЕ проф. А.Д. Тевяшев зробив істотний внесок у становлення та розвиток спеціальностей прикладна математика, системний аналіз і інформатика; поставив і прочитав курси лекцій алгебра і геометрія, дискретна математика, чисельні методи, теорія ймовірностей і математична статистика, математичне програмування, стохастичне програмування, оптимальне стохастичне управління.

Наукова робота

Науковий напрямок – розробка та впровадження стохастичних моделей й методів, нових інформаційних ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій видобутку, підготовки, транспорту й розподілу цільових продуктів в системах енергетики. Науковий керівник понад 30 завершених і трьох таких, що виконуються науково-дослідних робіт.

Керівник серії розроблених «Інформаційно-аналітичних систем управління технологічними процесами (ІАСУ ТП)» газопостачання, електропостачання, водопостачання і водовідведення, які успішно впроваджуються на підприємствах України і Росії. В тому числі, у 2000 році розроблено та впроваджено в ДКП Харківкомуночиствод «Інформаційно-аналітична система управління насосними станціями КХВВ»; у 2003 році – «Регіональна автоматизована система управління об’єктами газопостачання»; у 2005 році – «Система оперативного виявлення витоків і несанкціонованих відборів з конденсатопроводів ДК «Укргазвидобування».

У 2006 році розроблена та впроваджена «Інформаційно-аналітична система оперативно-диспетчерського управління технологічними процесами водовідведення ДКП Харківкомуночиствод». У 2006 році – «Розробка та впровадження комплексу програм розрахунку та аналізу основних показників функціонування ГТС УМГ «Донбастрансгаз»; у 2008 році – «Розробка та впровадження комплексу програм моделювання та оптимізації режимів роботи КС» Новопсков УМГ «Донбастрансгаз».

У 2011 р. розроблений, а в 2012 р. упроваджений програмний комплекс з прогнозування процесів споживання природного газу для всіх категорій внутрішніх споживачів газотранспортної системи України.

Бере активну участь в атестації кадрів – є членом двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій: Д64.052.02 і Д64.807.02, а також головою спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій К64.052.07. Під його керівництвом успішно захищено 1 докторську та 17 кандидатських дисертацій.

Громадська та міжнародна діяльність

Є членом методичної комісії з прикладної математики Міністерства освіти і науки України та бере активну участь у її роботі. Член секції наукової ради МОН України за професійним спрямуванням «Енергетика та енергозбереження». Член оргбюро постійно діючого Міжнародного наукового семінару «Методичні питання дослідження надійності великих систем енергетики» СО РАН.

Член редакційних колегій журналів: наукового вісника Інституту економіки та нових технологій «Нові технології»; Східноєвропейського журналу передових технологій; науково-технічного збірника «Проблеми біоніки.


Публікації та патенти

Має понад 300 наукових публікацій і 14 монографій. Є автором або співавтором 55 методичних розробок до практичних, лабораторних, курсових і дипломних робіт, а також чотирьох серій навчальних посібників (19 посібників) з грифом Міністерства освіти і науки України. Кожна серія включає навчальні посібники з основних фундаментальних і найбільш актуальних дисциплін. Відмінною особливістю посібників є поєднання функціональної повноти й чіткості викладу курсів з посиленням для самостійного вивчення завдяки ретельному відбору та детального розбору великої кількості прикладів, задач і індивідуальних завдань. Має 5 авторських свідоцтв.

Книги:

 1. Евдокимов А.Г., Дубровский В.В., Тевяшев А.Д. Потокораспределение в инженерных сетях - М.: Стройиздат, 1979 - 199с.
 2. Евдокимов А.Г., Тевяшев А.Д. Оперативное управление потокораспределением в инженерных сетях - Харьков: Вища школа, 1980,- 144с.
 3. Евдокимов А.Г., Дубровский В.В., Тевяшев А.Д. Моделирование и оптимизация потокораспределения в инженерных сетях - М.: Стройиздат, 1990,- 365с.
 4. Надёжность систем энергетики /Сухарев М.Г., Тевяшев А.Д. и др./ – Новосибирск: Наука. Сибирское отделение РАН, 1999. – 434 с.
 5. Трубопроводные системы энергетики. Модели, приложения, информационные технологии / Сухарев М.Г., Тевяшев А.Д. и др./ – М.: Нефть и газ, 2000. – 320с.
 6. Современные проблемы надежности систем энергетики: модели, рыночные отношения, управление реконструкцией и развитием / М.Г. Сухарев, Тевяшев А.Д. и др./ - М.: Нефть и газ, 2000. - 374 с.
 7. Надежность cистем энергетики, /под ред Воропай Н.И. , .Тевяшева А.Д.,/- Новосибирск: Наука, 2003,- 374 с.
 8. Трубопроводные системы энергетики. Управление развитием и функционированием, /под ред. Тевяшева А.Д./- Новосибирск: Наука, 2003,-586 с.
 9. Трубопроводные системы энергетики. Развитие теории и методов математического моделирования и оптимизации,/ Н.Н. Новицкий , М.Г. Сухарев, А.Д. Тевяшев и др./- Новосибирск: Наука,2008,-312 с.
 10. Трубопроводные системы энергетики: математическое моделирование и оптимизация,/ Н.Н. Новицкий , М.Г. Сухарев, А.Д. Тевяшев и др./- Новосибирск: Наука,2010,-419 с.
 11. Методические вопросы исследования недёжности больших систем энергетики, Вып..61, Проблемы исследования и обеспечения надежности либерализованных систем энергетики, /под ред. Воропай Н.И., Тевяшева А.Д.,/- Иркутск: ИСЭ СО РАН, 2011,- 548 с.