Спiвробiтники

Андрій Дмитрович Тевяшев

Андрій Дмитрович Тевяшев

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), академік Академії наук прикладної радіоелектроніки.
Ірина Григорівна Гусарова

Ірина Григорівна Гусарова

Кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), заступник завідувача кафедри ПМ.
Юрій Григорович Стоян

Юрій Григорович Стоян

Доктор технічних наук, член-кореспондент НАН України, професор кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), завідувач відділу математичного моделювання та оптимального проектування Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України.
Людмила Олегівна Кириченко

Людмила Олегівна Кириченко

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Світлана Василівна Колосова

Світлана Василівна Колосова

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олександра Григорівна Литвин

Олександра Григорівна Литвин

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Антон Володимирович Артюх

Антон Володимирович Артюх

Кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Надія Валентинівна Гибкіна

Надія Валентинівна Гибкіна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Валентин Семенович Єсілевський

Валентин Семенович Єсілевський

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Світлана Миколаївна Ієвлєва

Світлана Миколаївна Ієвлєва

Кандидат технічних наук, доцент кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Володимир Григорович Кобзєв

Володимир Григорович Кобзєв

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Світлана Іванівна Козиренко

Світлана Іванівна Козиренко

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Галина Миколаївна Кривошеєва

Галина Миколаївна Кривошеєва

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Ольга Іванівна Матвієнко

Ольга Іванівна Матвієнко

Асистент кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Ігор Володимирович Наумейко

Ігор Володимирович Наумейко

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Максим Вікторович Сидоров

Максим Вікторович Сидоров

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Наталя Борисівна Манчинська

Наталя Борисівна Манчинська

Старший викладач кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олена Григорівна Середа

Олена Григорівна Середа

Старший викладач кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Ганна Вікторівна Стадникова

Ганна Вікторівна Стадникова

Асистент кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).