Спiвробiтники

Андрій Дмитрович Тевяшев

Андрій Дмитрович Тевяшев

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), академік Академії наук прикладної радіоелектроніки.
Ірина Григоріївна Гусарова

Ірина Григоріївна Гусарова

Кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), заступник завідувача кафедри ПМ.
Антон Володимирович Артюх

Антон Володимирович Артюх

Кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Світлана Миколаївна Ієвлєва

Світлана Миколаївна Ієвлєва

Кандидат технічних наук, доцент кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Володимир Григорович Кобзєв

Володимир Григорович Кобзєв

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Ольга Іванівна Матвієнко

Ольга Іванівна Матвієнко

Асистент кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Ганна Вікторівна Стадникова

Ганна Вікторівна Стадникова

Асистент кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).