Нормативні (обов’язкові) дисципліни

Перелік нормативних дисциплін
кафедри прикладної математики

Спеціальність 113 – Прикладна математика

Ступінь бакалавра

 1. Математичний аналіз
 2. Алгебра та геометрія
 3. Дискретна математика
 4. Диференціальні рівняння
 5. Функціональний аналіз
 6. Теорія множин та математична логіка
 7. Теорія ймовірностей та математична статистика
 8. Рівняння математичної фізики
 9. Методи оптимізації
 10. Чисельні методи
 11. Випадкові процеси
 12. Теорія функцій комплексної змінної
 13. Основи системного аналізу
 14. Варіаційне числення
 15. Дослідження операцій
 16. Інтегральні перетворення і операційне числення
 17. Теорія прийняття рішень
 18. Системний аналіз і теорія оптимальних рішень
 19. Стохастичне програмування
 20. Спеціальні глави математичного аналізу

Ступінь магістра

 1. Інтервальна математика
 2. Теорія R-функцій та її застосування
 3. Вибрані глави математичної фізики
 4. Математичне моделювання систем з розподіленими параметрами
 5. Стохастичний аналіз
 6. Управління проектами
 7. Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право
 8. Стохастичне програмування ч.2
 9. Оптимальне стохастичне керування системами енергетики

Ступінь PhD

 1. Методологія наукових досліджень

Спеціальність 124 – Системний аналіз

Ступінь бакалавра

 1. Математичний аналіз
 2. Алгебра та геометрія
 3. Дискретна математика
 4. Диференціальні рівняння
 5. Функціональний аналіз
 6. Математична логіка та теорія алгоритмів
 7. Теорія ймовірностей та математична статистика
 8. Рівняння математичної фізики
 9. Методи оптимізації
 10. Моделювання складних систем
 11. Чисельні методи
 12. Основи системного аналізу
 13. Теорія функцій комплексної змінної
 14. Випадкові процеси
 15. Варіаційне числення
 16. Дослідження операцій
 17. Інтегральні перетворення і операційне числення
 18. Системний аналіз і теорія оптимальних рішень
 19. Оптимальне стохастичне управління
 20. Спеціальні глави математичного аналізу
 21. Теорія прийняття рішень

Ступінь магістра

 1. Геометричне проектування складних систем
 2. Бізнес-аналіз
 3. Методи нечіткої логіки в системах прийняття рішень Ч.2
 4. Математичне та комп’ютерне моделювання в системах підтримки прийняття рішень
 5. Стохастичний аналіз
 6. Управління проектами
 7. Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право/a>
 8. Оптимальне стохастичне керування
 9. Системи штучного інтелекту

Ступінь PhD

 1. Методологія наукових досліджень

зберегти цю сторінку в PDF