Дисципліни вільного вибору студента

Перелік вибіркових дисциплін
кафедри прикладної математики

Спеціальність 6.040301 – Прикладна математика

Ступінь бакалавра

Спеціальність 8.040301 – Прикладна математика

Ступінь магістра

Освітня програма (спеціальність) 113 – Прикладна математика

Ступінь магістра

  • Чисельні методи розв’язання нелінійних операторних рівнянь
  • Загальна теорія ітераційних методів
  • Вступ до синергетики
  • Методи теорії збурень у прикладній математиці

Ступінь PhD

Спеціальність 6.040303 – Системний аналіз

Ступінь бакалавра

Спеціальність 8.040303 – Системний аналіз і управління

Ступінь магістра

Освітня програма (спеціальність) 124 – Системний аналіз і управління

Ступінь магістра

  • Аналіз взаємопов’язаних часових рядів
  • Інтелектуальна обробка даних
  • Якісна теорія диференціальних рівнянь
  • Синергетичні моделі в економіці

Ступінь PhD

зберегти цю сторінку в PDF