Системний аналіз

Кваліфікація підготовки 6.04 0303
«Системний аналіз»

Рівні підготовки: бакалавр, магістр.
Кваліфікація бакалавра: системний аналітик.
Кваліфікація магістра: системний аналітик – дослідник.
Призначення: Підготовка ТОП менеджерів в області контролинга і корпоративного управління, кризис-менеджменту, управління проектами, управління бізнес процесами і ризиками.
Професійна діяльність: Розробка, дослідження і застосування математичних моделей і методів системного аналізу, дослідження операцій, інтелектуальні систем ухвалення рішень, управління проектами. Оптимізація і оптимальне управління бізнес-процесами і ризиками в складних економічних, технічних, соціальних і медико-біологічних системах, логістичний аналіз, а також розробка і використання сучасних інформаційних і геоінформаційних технологій сертифікованих програмних продуктів.
Основні учбові дисципліни включають три цикла:

1. Фундаментальні математичні дисципліни:

 • математичний аналіз;
 • функціональний аналіз;
 • алгебра і геометрія;
 • стохастичний аналіз;
 • диференціальні рівняння;
 • рівняння математичної фізики;
 • теорія ймовірності і математична статистика;
 • випадкові процеси;
 • чисельні методи.

2. Професійно-орієнтовані дисципліни:

 • методи оптимізації;
 • методи дослідження операцій;
 • стохастичне програмування;
 • системний аналіз;
 • управління проектами;
 • оцінювання і управління ризиками;
 • оптимальне стохастичне управління;
 • актуарна і фінансова математика.

3. Інформаційні технології
Принципи проектування і архітектура сучасних інформаційних систем:

 • Об’єктно-орієнтовані підходи
 • Розподілені системи
 • Сервіс орієнтована архітектура

Методології комп’ютерної реалізації складних математичних моделей і методів з використанням сучасних програмних засобів і технологій:

 • Принципи побудова бібліотек чисельних методів
 • Побудова спеціалізованих бібліотек

Операційні системи: Microsoft Windows, Linux, Unix
Сучасні середовища розробки ПО: Microsoft Visual Studio 2005.
Технології і бібліотеки: NET Framework, ASP.NET, ADO.NET,ORCAS и др.
Мови програмування: С++, С#.
Сучасні СУБД: MS SQL Server, Oracle.
Спеціалізовані математичні пакети: Mathematica, MathLab, MathCad, Maple
Геоінформаційні системи технології фирмы ESRI.

Форма навчання: денна, з відривом від виробництва, як по держбюджету, так і на контрактній основі. Є можливість здобути другу вищу освіту, працює екстернат.
Тривалість навчання: бакалавр – 4 роки, магістр – 5 років.
Підготовка кадрів вищої кваліфікації: магістри спеціальності СА можуть пройти підготовку кадрів вищої кваліфікації на кафедрі ПМ через аспірантуру, а кандидати наук – через докторантуру, за фахом 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень.
Наукові зв’язки: Кафедра ПМ підтримує тісні наукові, учбові і ділові зв’язки з провідними академічними і учбовими закладами, банками і страховими компаніями, зокрема:

 • Інститут проблем машинобудування НАНУ, м. Харків (філія кафедри);
 • Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАНУ, м. Київ (договір про співпрацю);
 • Учбово-науковий комплекс «Институт прикладного системного аналізу» НТУ “КПИ”, м. Київ (договір про співпрацю);
 • Інститут системних досліджень в енергетиці ім. Л.А.Мелентьева З РАН м. Іркутськ (договір про співпрацю);
 • РДУ нафти і газу ім. І.М.Губкина, м. Москва (договір про співпрацю);
 • ЗАТ Страхова компанія «ЛЕММА_ВІТЕ»;
 • Харківський союз страховиків;
 • КБ «Райффайзер Банк Аваль».

Підготовку студентів здійснюють 3 академіки, 10 професорів, 11 доцентів, старших викладачів і асистентів. При кафедрі працює інформаційно-аналітичний центр для науково-дослідної роботи студентів.

Попит на випускників спеціальності СА перевищує пропозицію!

зберегти цю сторінку в PDF