Кафедра прикладної математики (ПМ)

У минулому – кафедра обчислювальної математики і математичної фізики.

Напрями: прикладна математика, системний аналіз, об’єктно-орієнтоване програмування.

Контакти

корпус «з», 2 поверх,
кімн. 26

+38 (057) 702-13-35,

+38 (057) 702-14-36

Андрій Дмитрович Тевяшев

Зав. кафедри
Андрій Дмитрович Тевяшев

Академік Української нафтогазової академії, доктор технічних наук, професор, член Вченої ради університету.

d_am@nure.ua

Основні функції 

Професійна підготовка фахівців трьох освітньо-кваліфікаційних рівнів за двома напрямками:

 • прикладна математика – бакалавр (6.040301), спеціаліст (7.04030101), і магістр (8.04030101);
 • системний аналіз – бакалавр (6.040303), спеціаліст (7.04030301) і магістр (8.04030301). 

Наукові напрямки кафедри:

 • стохастичні моделі і методи в системах енергетики,
 • математичне моделювання та оптимізація нестаціонарних неізотермічних режимів транспорту і розподілу природного газу в газотранспортних системах,
 • дослідження фрактальних стохастичних процесів,
 • інтервальний аналіз і його додатки,
 • геоінформаційні системи і технології в системах енергетики,
 • математичне моделювання та чисельний аналіз зображень комп'ютерної томографії,
 • системний аналіз і теорія оптимальних рішень,
 • проекційні методи розв'язання крайових задач та інтегральних рівнянь,
 • стохастичний аналіз в економіці та техніці,
 • моделі катастроф у ергатичних системах.