Євген Сергійович Сакало

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики (ІНФ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Євген Сергійович Сакало

+38 (057) 702-14-19

yevgen.sakalo@gmail.com

yevhen.sakalo@nure.ua

Інші відомості
Захоплення: читання, подорожі, дебати.

Освіта

2007 р. – аналітик комп’ютерних систем, Харківський національний університет радіоелектроніки, факультет комп’ютерних наук, спеціальність – інтелектуальні системи прийняття рішень; диплом з відзнакою.
2007 р. – асистент кафедри системотехніки.
2009 р. – асистент кафедри інформатики ХНУРЕ.
2010 р. – закінчив аспірантуру ХНУРЕ.
2011 р. – кандидат технічних наук.
З 2011 р. – старший викладач кафедри інформатики ХНУРЕ.

Навчальна робота

Викладає дисципліни: алгоритмізація та програмування, інтернет-технології, інтернет-технології в бізнесі (ЕК).
Викладання в ЦНСІМ дисциплін: організація та проектування баз і сховищ даних, об’єктно-орієнтоване програмування, системне програмування.
Викладав дисципліни: чисельні методи в інформатиці, архітектура складних об’єктів і систем.

Наукова робота

Наукові інтереси – обробка та розпізнавання зображень.


Публікації та патенти

11 публікацій, серед них:
1. Егорова Е.А., Иванов В.И., Сакало Е.С. Оптимизация процесса обучения самоорганизующейся карты Кохонена на основе фильтра Калмана-Мейн/// Системы управления, навигации и связи. – Вып. 4(8). – 2008. – К.: ЦНДИНУ стр.52-55.
2. Медведь А.Г., Машталир С.В., Сакало Е.С. Матричный алгоритм самообучения карты Кохонена в задачах обработки изображений /// Системы управления, навигации и связи. – Вып. 1(9). – 2009. – К.: ЦНДІНУ. – стр. 188-192.