Володимир Іванович Брітік

кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики (ІНФ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Володимир Іванович Брітік

+38 (057) 702-14-19

vladimir.brytik@mail.ru

Інші відомості

Народився 5 вересня 1951 року. Захоплення: науково-фантастична література.

Освіта

Закінчив аспірантуру у Всесоюзному науково-дослідному інституті електромашинобудування (Ленінград)  і захистив дисертацію у Всесоюзному науково-дослідному інституті телебачення (Ленінград) зі спеціальності – системи спеціального призначення обробки інформації і керування.

1986 р. – старший науковий співробітник, 1986 р. – асистент, 1988 р. – старший викладач, з 1993 р. –  доцент кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки. 

Навчальна робота

Викладає дисципліни: математична логіка та теорія алгоритмів, алгоритмічні мови та програмування, основи математичного моделювання, теорія систем та математичне моделювання, теорія інформації та кодування.

За підготовленими курсами видано 20 методичних вказівок. Виданий один навчальний посібник для вузів – «Програмування об’єктно-орієнтованою мовою С++».  

Наукова робота

Наукові інтереси: обробка і розпізнавання образів.

Був виконавцем кількох державних науково-дослідних тем, одна з яких – тема «Ознака», присвячена проблемі видобутку корисних копалин з дна океану, були використані алгоритми розпізнавання конкрецій. Керівника теми «Ознака» було відзначено Державною премією СРСР.


Публікації та патенти

Має 4 авторські свідоцтва на винаходи (а/с СРСР – №696564 від 13.7.79р., а/с СРСР – №1332344 від 22.4.87р., а/с СРСР – №1316003 від 8.2.87р. , а/с СРСР – №1425737 від 22.5.88р. ) і понад 30 публікацій, серед них:

  1. Мегель Ю.Е., Бритик В.И., Байдикова Е.А. Распознаавние и идентификация изображений на основе анализа текстурных признаков при оценке качества биообъектов. / / Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць. Випуск 33. НАН України. Інститут проблем моделювання в енергетиці. Київ 2005, стр.95-99.
  2. Борзенков Б.И., Бритик В.И., Алиева Т.С., Байдикова Е.А. Проблеми нафтогазової промисловості. Збірник наукових праць. Випуск 1. Київ 2005, стр.74-78.
  3. Бритик В.И., Слинько А.А., Рыбалко А.И. Система аппаратного моделирования цифровых схем для построения проверяющих тестов эволюционнымы методами. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2 / 6 (26), 2007, стр.52-55. 
  4. Бритик В.И., Байдикова Е.А. Алгоритм обучения идентификации многомерных объектов. Бионика интеллекта, 2 (65), 2006, стр.49-53. 
  5. Бондаренко М.Ф., Бритик В.И., Свинопас Н.К. Алгоритмічні мови та програмування. Частина 1. Основи програмування мовою С++. Харків, 2005, 220стoр. 
  6. Бондаренко М.Ф., Бритік В.І., Свинар М.К. Алгоритмічні мови та програмування. Частина 2. Об’єктно – орієнтоване програмування., Харків, 2006, 223стор. 
  7. Бритик В.И., Байдикова Е.А. Алгоритм автоматического обучения распознавания, основанный на оценке близости множества объектов с размытыми границами. // Искусственный интелект. ИПШП МОН и НАН Украины «Наука и образование». 1, 2007, стр.226-232.
  8. Бритик В.И., Егорова Е.А. Выделение информативных признаков в задачах распознавания образов. Бионика интеллекта: науч.-техн. журнал. – 2008. – № 1. –стр.94-101. 
  9. Бритик В.И., Кобзев И.Г., Бабенко Ф.Ю. Использование фильтров BRVAL в задаче распознавания отпечатков пальцев. Головне управління внутрішніх військ МВС України. Академія внутрішніх військ МВС України. Збірник тез доповідей науково-практичної конференції. «Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку» – Харків. 2009, стор.55-56 . 
  10. Борзенков Б.И., Бритик В.И., Струков Е.В. Способ кодирования информации с высокой криптостойкостью. Головне управління внутрішніх військ МВС України. Академія внутрішніх військ МВС України. Збірник тез доповідей науково-практичної конференції. «Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку» – Харків. 2011, с.92-93.