Володимир Олексійович Гороховатський

доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформатики (ІНФ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Володимир Олексійович Гороховатський

+38 (057) 702-14-19

informatika@kture.kharkov.ua

Інші відомості

Народився в 1956 р. Захоплення - спорт, література.

Освіта

1978 р. – інженер-математик, Харківський інститут радіоелектроніки,  спеціальність – прикладна математика. Інженер, молодший, старший науковий співробітник асистент кафедри застосування ЕОМ (інформатики) ХІРЕ.

1984 р. – кандидат технічних наук, спеціальність – технічна кібернетика і теорія інформації;  тема дисертації – «Розробка і дослідження алгоритмів нормалізації для розпізнавання зображень». 1984 р. – старший викладач, 1986 р. – доцент кафедри застосування ЕОМ (інформатики) ХІРЕ.

2010 р. – доктор технічних наук, спеціальність  – системи та засоби штучного інтелекту; тема дисертації «Структурно-ієрархічні методи аналізу і розпізнавання зображень в умовах просторових перешкод». З 2010 р. – професор кафедри інформатики ХНУРЕ. 

Навчальна робота

Викладає дисципліни: інформатика, програмування та алгоритмічні мови, основи комп’ютерної графіки, аналіз даних, спецкурс керівника. 

Наукова робота

Був відповідальним виконавцем наукових тем з обробки зображень, які виконуються за постановами уряду СРСР. Проходив наукове стажування у Німеччині у 1988-1989 рр. 


Публікації та патенти

Опублікована монографія, навчальний посібник та 78 наукових робіт, є 5 авторських свідоцтва на винаходи (СРСР). Серед них:

  1. Гороховатский В.А. Распознавание изображений в условиях неполной информации. – Харьков: ХНУРЭ, 2003. – 112с.
  2. Путятін Є.П. Методи та алгоритми комп’ютерного зору: навч. посіб. / Є.П. Путятін, В.О. Гороховатський, О.О. Матат.  – Х.: ТОВ «Компанія СМІТ», 2006. – 236 с.
  3. Гороховатский В.А. Структурно-иерархические методы распознавания изображений при влиянии пространственных помех / В.А. Гороховатский // Бионика интеллекта.–2010. – №3 (74). – C.58–61.
  4. Гороховатский В.А. Применение кластеризации к элементам структурного описания в задаче классификации изображений / В.А. Гороховатский // Системи управління, навігації та зв’язку: зб. наук. пр.– К.: ЦНДІ навігації і управління. – 2011. – Вип. 1 (17). – С. 64–67.
  5. Гороховатский В.А. Структурное распознавание изображений на основе моделей голосования признаков характерных точек / В.А. Гороховатский, Е.П. Путятин // Реєстрація, зберігання і обробка даних.–2008.–Т.10. – №4.– С.75–85.          
  6. Gorokhovatsky V.A. Image Likelihood Measures of the Basis of the Set of Conformities / V.A. Gorokhovatsky, Ye. P. Putyatin // Telecommunications and Radio Engineering. – 2009.– 68 (9). – P. 763–778.
  7. Projective methods of image recognition / Y. Putyatin, V. Gorohovatsky, A. Gorohovatsky, E. Peredriy // Intelligent Technologies and Application; K. Markov et al. (Eds.). – Sofia: FOI ITHEA. – Information Science and Computing.– 2008.– № 5. – P. 37–43.