Сергій Володимирович Машталір

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики (ІНФ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Сергій Володимирович Машталір

+38 (057) 702-14-19

sergii.mashtalir@nure.ua

Інші відомості
Захоплення – шахи.
Народився 20 березня 1979 року.

Освіта

2001 р. – магістр інформатики, Харківський національний університет радіоелектроніки; магістерська робота на тему «Нормалізація зображень на базі операцій алгебри Мінковського», диплом з відзнакою. Науковий керівник – д.т.н., проф. Є.П. Путятін.
2001 р. – аспірант, 2004 р. – асистент кафедри інформатики ХНУРЕ.
2002 р. – молодший науковий співробітник, 2005 р. – науковий співробітник кафедри інформатики.
2005 р. – кандидат технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки; дисертація на тему «Методи морфологічної нормалізації бінарних перерізів зображень». Науковий керівник – д.т.н., проф. Є.П. Путятін. 2006 р. – старший викладач, з 2007 р. – доцент кафедри інформатики ХНУРЕ.

Навчальна робота

Викладає дисципліни: обчислювальна техніка та програмування (РТ), теорія масового обслуговування, стиснення даних, дискретна математика, ТЕХНОЛОГІЇ .NET.

Наукова робота

Займається питаннями обробки та інтерпретації зображень. При цьому основним завданням, що вирішується, є обробка зображень в умовах перешкод, і які моделюються за допомогою групи афінних перетворень. У процесі вирішення поставленого завдання зацікавився питаннями, пов’язаними з поданням зображень, зокрема, питаннями квантування і розбиття на перетини. Займається методами стиснення візуальної інформації і обробкою мультимедіа даних, зокрема, аналізом і обробкою відеоданих.


Публікації та патенти

1. С.В. Машталир, К.С. Щербинин. Области достаточности и необходимости при решении задач альтернативного поиска / Прикладная радиоэлектроника. – 2010. – Том 9. – №4. С.580-583.
2. С.В. Машталир, С.В. Постульга, К.С. Щербинин. Поиск изменения сцен в видеоданных на базе анализа результатов сегментации, «Бионика интеллекта», – ХНУРЭ, 2010. – № 1(72). – С. 65–69.
3. Ye. Bodyansky, P. Grimm, S.Mashtalir, V. Vinarsky. Fast Training of Neural Networks for Image Compression, Advances in Data Mining. Application and Theoretical Aspects /PetraPerner (eds.)  10 th Industrial Conference, ICDM 2010,Berlin,Germany, July 12-14, 2010. – Springer-Verlag BerlinHeidelberg. – 2010. – P. 165-173.
4. А.Г. Каграманян, С.В. Машталир, Д.В. Шляхов. Свойства дифункциональности в мультиалгебраических системах, Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, 2010. – С. 109-110.
5. С.В. Машталир, С.В. Постульга, К.С. Щербинин. Методы контекстного сжатия визуальной информации, Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта. (ISDMCI’2009), – Херсон: ХНТУ, 2009. – Том 2. – С.377- 379.
6. S. Mashtalir,  E. Putyatin Image normalization under projective transforms, Graphic, vision and mathematics (Gravisma 2009),ChechRepublic,Plzen. – 2009.
7. P. Grimm, Ie. Kinoshenko,S. Mashtalir, V. Shlyahov Metrical properties of nested partitions for image retrieval, Proc. 54. Internationals Wissenschaftliches Kolloquium Information Technology and Electrical Engineering – Devices and Systems, Materials and Technology for the Future. – Ilmenau: 2009. – 4 p.
8. P. Grimm, Ie. Kinoshenko,S. Mashtalir, V. Shlyahov Metrical properties of nested partitions, Information technology and electrical engineering – Devices and systems. – Ilmenau: 2009.  p. 57-58.
9. А.Г. Ведмедь, С.В. Машталир, Е.С. Сакало. Матричный алгоритм самообучения карты Кохонена в задачах обработки изображений,  «Системи управління, навігації та зв’язку». – Вип. 1(9). – 2009. – К.: ЦНДІНУ. – С. 188-192.
10. В.Я. Винарский, С.В. Машталир, С.Е Сакало. Робастные алгоритмы самообучения карты Кохонена в задачах обработки изображений, «Бионика интеллекта». – ХНУРЭ,2009. – № 1(70).–– С. 86-89.
11. D.Kinoshenko, S.Mashtalir, K. Shcherbinin, E.Yegorova. Image quotient set transforms  in segmentation problems, International Journal of Information technologies & knowledge. –Bulgaria, 2008. – Vol. 2, No. 4. – p. 372-378.
12. С.В. Машталир, Е.С. Сакало. Адаптивное нейросетевое сжатие сигналов большой размерности на основе взвешенного информационного критерия, Прикладная радиоэлектроника, – ХНУРЭ, 2008. – Том 7, №2. – С. 175-178.
13. Публикация со студентами: С.В. Машталир, Н. Свередюк.  Метод нахождения характерных признаков формы ладони по скелетону изображения,  «Бионика интеллекта», – ХНУРЭ, 2008. – № 1(68).–– С. 101-105.