Сергій Володимирович Машталір

кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики (ІНФ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Сергій Володимирович Машталір

+38 (057) 702-14-19

mashtalir_s@kture.kharkov.ua

Інші відомості

Народився 20 березня 1979 р. Захоплення – шахи.

Освіта

2001 р. – магістр інформатики, Харківський національний університет радіоелектроніки; магістерська робота – «Нормалізація зображень на базі операцій алгебри Мінковського», диплом з відзнакою. Науковий керівник – д.т.н., проф. Є.П. Путятін. 2001 р. – аспірант, 2004 р. – асистент  кафедри інформатики ХНУРЕ.

2011 – доцент кафедри інформатики, звання одержано о 20 січня 2011 р.

2005 р. – кандидат технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки; тема дисертації – «Методи морфологічної нормалізації бінарних розрізів зображень». Науковий керівник: д.т.н., проф.. Є.П. Путятін. 2006 р. – старший викладач, з 2007 р. – доцент кафедри інформатики ХНУРЕ. 

Навчальна робота

Викладає дисципліни: інформатика та обчислювальна техніка та програмування (РТ), теорія масового обслуговування, стиснення даних, дискретна математика,  ТЕХНОЛОГИИ .NET. 

Наукова робота

2002 г. – молодший науковий співробітник,  2005 р. – науковий співробітник кафедри інформатики кафедри інформатики ХНУРЕ.

Займається питаннями обробки і інтерпретації зображень. При цьому основною вирішуваною задачею є обробка зображень в умовах дій, що заважають і які моделюються за допомогою групи аффінних перетворень. В процесі розв’язання поставленої задачі зацікавився питаннями пов’язаними з представленням зображень, зокрема, питаннями квантування і розбиття на перерізи. Займається методами стиснення візуальної інформації та обробки мультимедійних даних, зокрема, аналізом та обробкою відеоданих.


Публікації та патенти
 1. С.В. Машталир, К.С. Щербинин. Области достаточности и необходимости при решении задач альтернативного поиска / Прикладная радиоэлектроника. – 2010. – Том 9. – №4. С.580-583.
 2. С.В. Машталир, С.В. Постульга, К.С. Щербинин. Поиск изменения сцен в видеоданных на базе анализа результатов сегментации, «Бионика интеллекта», – ХНУРЭ, 2010. – № 1(72). – С. 65–69.
 3. Ye. Bodyansky, P. Grimm, S.Mashtalir, V. Vinarsky. Fast Training of Neural Networks for Image Compression, Advances in Data Mining. Application and Theoretical Aspects /PetraPerner (eds.)  10th Industrial Conference, ICDM 2010,Berlin,Germany, July 12-14, 2010. – Springer-Verlag BerlinHeidelberg. – 2010. – P. 165-173.
 4. А.Г. Каграманян, С.В. Машталир, Д.В. Шляхов. Свойства дифункциональности в мультиалгебраических системах, Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, 2010. – С. 109-110.
 5. С.В. Машталир, С.В. Постульга, К.С. Щербинин. Методы контекстного сжатия визуальной информации, Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта. (ISDMCI’2009), – Херсон: ХНТУ, 2009. – Том 2. – С.377-379.
 6. S. Mashtalir,  E. Putyatin Image normalization under projective transforms, Graphic, vision and mathematics (Gravisma 2009),ChechRepublic,Plzen. – 2009.
 7. P. Grimm, Ie. Kinoshenko,S. Mashtalir, V. Shlyahov Metrical properties of nested partitions for image retrieval, Proc. 54. Internationals Wissenschaftliches Kolloquium Information Technology and Electrical Engineering – Devices and Systems, Materials and Technology for the Future. – Ilmenau: ‑ 2009. – 4 p.
 8. P. Grimm, Ie. Kinoshenko,S. Mashtalir, V. Shlyahov Metrical properties of nested partitions, Information technology and electrical engineering – Devices and systems. – Ilmenau: ‑ 2009.  p. 57-58.
 9. А.Г. Ведмедь, С.В. Машталир, Е.С. Сакало. Матричный алгоритм самообучения карты Кохонена в задачах обработки изображений,  «Системи управління, навігації та зв’язку». – Вип. 1(9). – 2009. – К.: ЦНДІНУ. – С. 188-192.
 10. В.Я. Винарский, С.В. Машталир, С.Е Сакало. Робастные алгоритмы самообучения карты Кохонена в задачах обработки изображений, «Бионика интеллекта». – ХНУРЭ, 2009. – № 1(70).–– С. 86-89.
 11. D.Kinoshenko, S.Mashtalir, K. Shcherbinin, E.Yegorova. Image quotient set transforms in segmentation problems, International Journal of Information technologies & knowledge. –Bulgaria, 2008. – Vol. 2, No. 4. – p. 372-378.
 12. С.В. Машталир, Е.С. Сакало. Адаптивное нейросетевое сжатие сигналов большой размерности на основе взвешенного информационного критерия, Прикладная радиоэлектроника, – ХНУРЭ, 2008. – Том 7, №2. – С. 175-178.
 13. Публикация со студентами: С.В. Машталир, Н. Свередюк.  Метод нахождения характерных признаков формы ладони по скелетону изображения,  «Бионика интеллекта», – ХНУРЭ, 2008. – № 1(68).–– С. 101-105.