Ольга Олександрівна Піщухіна

Кандидат технічних наук, доцент.
Ольга Олександрівна Піщухіна

+38 (057) 702-14-19

olga.pishchukhina@nure.ua

Освіта

1998 р. – закінчила факультет економіки та менеджменту Харківського авіаційного інституту за спеціальністю економіка й управління в машинобудуванні, диплом з відзнакою, рекомендація до аспірантури.
2001 р. – закінчила аспірантуру ХАІ, спеціальність 05.13.06 – «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології».
2002 р. – кандидат технічних наук; тема дисертації – «Інформаційна підтримка управління надходженням позабюджетних коштів вузу» (науковий керівник д.т.н., проф. Кулик А.С.).
2007 р. – доцент кафедри систем управління НАУ «ХАІ».

Навчальна робота

Викладає магістрам і бакалаврам кафедри інформатики такі дисципліни: об’єктно-орієнтоване моделювання, проектування і програмування; інформаційні технології організації бізнесу; інформаційний бізнес; інтелектуальний аналіз даних.

Наукова робота

2001-2003 рр. – відповідальний виконавець держбюджетної теми «Розробка методів, моделей і технологій інформаційної та аналітичної підтримки прийняття рішень при управлінні вузом».
2003-2005 рр. – відповідальний виконавець держбюджетної теми «Розробка науково обґрунтованих методів та інструментальних засобів автоматизації прийняття рішень у фінансовій діяльності ВНЗ».
2006 р. – переможець конкурсу грантів Президента України для проведення наукових досліджень молодими вченими «Розробка комп’ютерної системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень при управлінні адміністративно-господарчою діяльністю сучасного ВНЗ».
2012 р. – академічне стажування, Саутгемптонський університет, Великобританія (Southampton, UK) в рамках проекту TEMPUS.
2014 р. – академічна стажування, Саутгемптонський університет, Великобританія (Southampton, UK) в рамках проекту «Erasmus Mundus» Action 2 (ACTIVE-2014).
Пріоритетні наукові напрямки: прийняття рішень, інформаційні системи управління, бізнес-аналітика.

Громадська та міжнародна діяльність

2012 р. – учасник міжнародного проекту TEMPUS у програмі Communication and Information Technology for Improvement Safety and Efficiency of Traffic flows: EU-RU-UA Master and PhD Programs in Intelligent Transport Systems (# 517374-TEMPUS-1-2011-1-RU-TEMPUS-JPCR).
2014 р. – участь у підписанні договору про співпрацю між ХНУРЕ і Саутгемптонським університетом (Великобританія).
2014 р., 2015 р. – гранти на індивідуальну мобільність в рамках програми міжнародних академічних обмінів «Erasmus Mundus » Action 2 (ACTIVE-2014).
2016 р. – грант від Британської Ради в рамках програми «Internasionalising Higher Education».


Публікації та патенти

26 статей в збірках наукових праць і журналах, 34 тез, 7 сертифікатів на ПЗ, 2 підручники, 5 методичних посібників.
S.N. Firsov, O.A. Pishchukhina. Assessment of Functional Sustainability of Computer-Integrated Technological Systems. – Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологи: сб.науч.трудов. – Х.: Нац. аэрокосм. ун-т «ХАИ», 2016. – Вып.72. – с.112-120.
Pishchukhina O. Higher education institution’s open data infrastructure // Матеріали VII регіональної науково-практичної конференції «Free and Open Source Software». – Харків: Харківський національний університет будівництва та архітектури. – 2015. – С.9.
Пищухина О.А. Analytical support of requirements development for intelligent e-learning systems. - Радіоелектроніка, інформатика, управління.- Запоріжжя: ЗНТУ. - 2013. - №.2(29). - C.136-139.